Giúp học sinh Phân biệt và vận dụng linh hoạt 3 kiểu câu kể ở tiểu học

Giúp học sinh Phân biệt và vận dụng linh hoạt 3 kiểu câu kể ở tiểu học Giúp học sinh Phân biệt và vận dụng linh hoạt 3 kiểu câu kể ở tiểu học
1. Hiện trạng:
Trong phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 4, các kiểu câu kể cũng được giảng dạy nhiều nhất chiếm 12 tiết ( tương đương 6 tuần ) trong toàn bộ chương trình Luyện từ - Câu . Các kiểu câu kể lại bao gồm :
+ Câu kể Ai làm gì ?
+ Câu kể Ai thế nào ?
+ Câu kể Ai là gì ?
Do vậy, nên việc học tập của học sinh về kiểu câu này thực tế còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể:
- Học sinh thường lẫn lộn giữa các kiểu câu kể trong việc nhận dạng kiểu câu.

Giúp học sinh Phân biệt và vận dụng linh hoạt 3 kiểu câu kể ở tiểu họcGiúp học sinh Phân biệt và vận dụng linh hoạt 3 kiểu câu kể ở tiểu học

 
Giúp học sinh Phân biệt và vận dụng linh hoạt 3 kiểu câu kể ở tiểu học
1. Hiện trạng:
Trong phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 4, các kiểu câu kể cũng được giảng dạy nhiều nhất chiếm 12 tiết ( tương đương 6 tuần ) trong toàn bộ chương trình Luyện từ - Câu . Các kiểu câu kể lại bao gồm :
+ Câu kể Ai làm gì ?
+ Câu kể Ai thế nào ?
+ Câu kể Ai là gì ?
Do vậy, nên việc học tập của học sinh về kiểu câu này thực tế còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể:
- Học sinh thường lẫn lộn giữa các kiểu câu kể trong việc nhận dạng kiểu câu.
- Học sinh không xác định được chủ ngữ, vị ngữ của câu, nếu câu có thêm thành phần phụ là trạng ngữ đặt ở đầu câu.
- Từ đó, việc đặt câu ( nói và viết ) theo yêu cầu cụ thể thường không chính xác.

2. Nguyên nhân :
- Quan sát, theo dõi học sinh trong quá trình học tập, chúng ta thấy học sinh gặp phải khó khăn như trên là do những nguyên nhân chủ yếu sau đây:
+ Học sinh không nắm vững về từ loại ( danh từ, động từ, tính từ ).
+ Học sinh không xác định được từ chủ yếu trong một cụm từ ( Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ ). Từ đó các em xác định không chính xác kiểu câu.
+ Học sinh chưa xác định được đâu là thành phần chính của câu.
+ Học sinh chưa biết đặt câu hỏi khi tìm chủ ngữ, vị ngữ của câu.

3. Giải pháp


3.1. Công việc của giáo viên:
a. Khâu soạn bài :
- Giáo viên phải nghiên cứu kĩ bài dạy, hiểu rõ mục đích yêu cầu của bài.
- Dựa vào Sách giáo viên, tài liệu tham khảo và tình hình nhận thức của học sinh lớp mình để lựa chọn phương pháp thích hợp nhất, sao cho học sinh chủ động lĩnh hội được nội dung bài học.
b. Khâu chuẩn bị dạy học:
Đây là khâu rất quan trọng để hỗ trợ cho việc dạy và học nên giáo viên phải chịu khó tìm tòi, suy nghĩ xem sử dụng đồ dùng gì, đưa ra vào lúc nào, nhằm mục đích gì để đạt hiệu quả cao nhất.


3.2. Công việc của học sinh :
- Ôn lại các từ loại đã học : Thế nào là danh từ, thế nào là động từ, thế nào là tính từ?
- Học sinh nắm vững bài cũ có liên quan đến bài mới.
- Có sự chuẩn bị bài mới trước ở nhà .
- Trong giờ học, học sinh phải có thói quen hưởng ứng linh hoạt khi tham gia các hoạt động học bằng nhiều hình thức khác nhau tùy từng nội dung bài học như:
+ Làm việc độc lập, ghi các bài tập, câu hỏi dễ, cụ thể.
+ Làm việc theo nhóm khi bài tập khó và cần trao đổi.
+ Làm việc theo lớp khi trình bày kết quả.

 

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí

- Link from mediafire >>>> Giúp học sinh Phân biệt và vận dụng linh hoạt 3 kiểu câu kể ở tiểu học

- Link from  >>>> Giúp học sinh Phân biệt và vận dụng linh hoạt 3 kiểu câu kể ở tiểu học

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top