Kinh nghiệm Bồi dưỡng giáo viên tiểu học Giảng dạy tốt Dạng toán Hiệu và Tỉ ở Lớp 4

Sáng Kiến Kinh -nghiệm Lớp 5 hay Tải ngay Miễn phí Kinh nghiệm Bồi dưỡng giáo viên tiểu học  Giảng dạy tốt Dạng toán Hiệu và Tỉ ở Lớp 4
1. Chỉ đạo tổ chuyên môn sinh hoạt, bồi dưỡng để giáo viên nắm chắc cách nhận diện và cách giải các bài toán hiệu tỉ từ cơ bản đến nâng cao.
Mục đích là giúp giáo viên nắm chắc kiến thức cơ bản, từ xác định dạng toán, cách giải các bài toán, cách phát hiện ra các nút thắt của bài toán được ẩn giấu dưới các mối quan hệ và cách giải quyết nó. Nhiệm vụ này chúng tôi bồi dưỡng cho tổ trưởng và giao quyền cho tổ trưởng thực hành.

Mỗi dạng toán có nhiều bài khác nhau, mỗi bài lại có mức độ khác nhau, mức độ cơ bản và nâng cao. Nâng cao lại cũng khác nhau: ẩn hiệu, ẩn tỉ hay ẩn cả hiệu lẫn tỉ số của hai đại lượng cần tìm. Có thể là 3, 4 đại lượng cần tìm. Giáo viên xác định đúng dạng toán, tìm đúng hướng sẽ giải được. Làm thế nào để xá định đúng dạng toán? Cũng như học sinh, đôi khi giáo viên cũng xác định dạng toán chưa tốt, đã xác định sai dạng thì đương nhiên giải sẽ sai. Chúng tôi đưa ra cho giáo viên cách xác định và hướng dẫn học sinh cách xác định như sau:

Kinh nghiệm Bồi dưỡng giáo viên tiểu học  Giảng dạy tốt Dạng toán Hiệu và Tỉ ở Lớp 4
- Bài cho rõ hiệu, rõ tỉ số cần nêu rõ đâu là hiệu, đâu là tỉ, chốt về hai đại lượng ấy.
- Chốt cách giải theo các bước:
+ Bước 1: Đọc và phân tích đề, xác định dạng toán
+ Bước 2: Giải bài toán:
Vẽ sơ đồ đoạn thẳng (Hoặc coi…)
Tìm hiệu số phần bằng nhau
Tìm số bé hoăc số lớn
Tìm số còn lại
+ Bước 3: Thử lại

2. Quan tâm đến chỉ đạo giáo viên dạy tốt phần xác định hiệu và những vấn đề về tìm một số phần của một số từ lớp 2, 3
Kiến thức ở các lớp học trong từng cấp được xây dựng mang tính đồng tâm. Lớp sau kế thừa lớp trước và phát triển cao hơn. Nội dung đổi chỗ các số hạng trong một tổng hay các thừa số trong một tích thì tổng hay tích không thay đổi ở lớp 2, 3 được khái quát hóa thành tính chất giao hoán ở khối 4, 5. Hay các bài tính ở lớp 2, 3 chỉ có các phép tính đơn giản, lên lớp 4 là tính giá trị biểu thức phức tạp hơn.

3. Nâng cao ý thức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giáo viên
Hiệu quả của công tác bồi dưỡng có tốt hay không ngoài việc Ban giám hiệu định hướng nội dung, đổi mới hình thức còn có một yếu tố rất quan trọng đó là tự bồi dưỡng của giáo viên.
Ngay từ cuối năm học trước, cần cho giáo viên lên kế hoạch dự kiến bồi dưỡng nội dung nào trong năm học sau. Định hướng nội dung tự bồi dưỡng theo chuyên môn của mỗi người kể cả các modul. Giáo viên nào thấy mình cần bồi dưỡng nội dung nào tự chọn nội dung đó, trong năm học tự bồi dưỡng theo kế hoạch đã lên. Ban giám hiệu kiểm tra công tác bồi dưỡng thông qua sổ bồi dưỡng. Đánh giá điểm số sổ bồi dưỡng thông qua các tiêu chí : Sạch, đẹp, khoa học, đúng kế hoạch, có sáng tạo, nội dung phong phú, cập nhật các vấn đề liên quan đến ngành,… Điểm kiểm tra sổ bồi dưỡng làm tiêu chí đánh giá thi đua các đợt, điểm các bài kiểm tra để xét trao giải vào cuối mỗi năm. Vì vậy giáo viên rất tích cực bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.
Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhắc nhở giáo viên tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng cấp huyện, tích cực lắng nghe, ghi chép và nêu ý kiến xây dựng. Chỉ đạo giáo viên đọc và áp dụng những cái hay trong tạp chí của ngành.  Các đồng chí có ý thức cao trong công tác bồi dưỡng, tích cực học hỏi trong sách báo và đồng nghiệp.

4. Thường xuyên kiểm tra giáo viên về kiến thức cơ bản và phương pháp giảng dạy dạng toán hiệu tỉ
Kiểm tra là việc làm cần thiết để cấp quản lí nắm được hiệu quả của hoạt động. Để giáo viên dạy tốt dạng toán này cần nắm chắc kiến thức cơ bản và nâng cao.
Với đặc thù trường có khối lớp dạy theo mô hình VNEN, có những bài, yêu cầu giáo viên đưa vào áp dụng VNEN đối với khối 2, 5 và soạn điều chỉnh nội dung dạy học đối với khối 3, 4. Giáo viên dự kiến các tình huống xảy ra và cách xử lí sao cho hợp lí. Các đồng chí cùng trao đổi kinh nghiệm dạy học.

5. Chỉ đạo giáo viên phát huy vai trò của nhóm trưởng và trưởng ban học tập các lớp.
Với mô hình VNEN, vai trò của nhóm trưởng vô cùng quan trọng, các em các thày cô điều hành các hoạt động của nhóm. Hiệu quả hoạt động của nhóm phụ thuộc rất nhiều đến nhóm trưởng. Vì vậy, cần chỉ đạo giáo viên tập huấn cho nhóm trưởng ngay từ đầu năm, cho các em luôn phiên giữ vai trò đó (yêu cầu của mô hình VNEN là vậy). Song các em lực học còn hạn chế chúng tôi hướng giáo viên giao nhiệm vụ với những môn nhẹ về kiến thức như kĩ thuật, đạo đức, thể dục,… cũng có thể trong một tiết dạy nhận thấy em đó làm nhóm trưởng ở hoạt động này được nhưng hoạt động kia khó đạt mục tiêu, có thế thay nhóm trưởng nếu nhóm đó đồng ý để đảm bảo kết quả hoạt động.

Với các lớp dạy theo chương trình hiện hành vẫn áp dụng phương pháp và hình thức dạy học theo mô hình VNEN. Vai trò của nhóm trưởng và trưởng ban học tập còn quan trọng hơn, khó khăn hơn. Lượng kiến thức trong một tiết dài hơn, sách giáo khoa không có hướng dẫn học đòi hỏi các em linh động hơn khi điều hành.
Khi dạy bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó giáo viên nghiên cứu kĩ nội dung, chọn nội dung áp dụng phương pháp và hình thức dạy học theo mô hình VNEN cho hợp lí đảm bảo chất lượng và thời lượng.

6. Chỉ đạo điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp và bồi dưỡng cách ra đề toán cho giáo viên
Sách hướng dẫn học dành cho học sinh học theo mô hình VNEN có những nội dung và lô gô gợi ý hình thức dạy học chưa thật sự phù hợp. Để các em hoạt động cá nhân, nhóm hay cả lớp có hiệu quả cần điều chỉnh lại.

2. How to free download this document - Tải Sáng kiến kinh nghiệm này miễn phí

- Link from mediafire >>>>Kinh nghiệm Bồi dưỡng giáo viên tiểu học Giảng dạy tốt Dạng toán Hiệu và Tỉ ở Lớp 4

- Link from drive >>>> Kinh nghiệm Bồi dưỡng giáo viên tiểu học Giảng dạy tốt Dạng toán Hiệu và Tỉ ở Lớp 4

- Link from box >>>> Kinh nghiệm Bồi dưỡng giáo viên tiểu học Giảng dạy tốt Dạng toán Hiệu và Tỉ ở Lớp 4

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top