15 Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học hay thầy cô tải ngay thật đỉnh

Sáng Kiến Kinh -nghiệm Lớp 5 hay Tải ngay Miễn phí 15 Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học hay thầy cô tải ngay thật đỉnh
Thưa thầy cô và các bạn.
Đây là 15 Sáng kiến kinh nghiệm dành cho giáo viên tiểu học với các môn học được Hội đồng khoa học cấp tỉnh  Hải Dương đã  đánh giá và xếp loại cao. Các đề tài này đưa ra có nội dung cập nhật, thiệt thực với việc giảng dạy và giáo dục học sinh tiểu học. Các đề tài này đã bám vào những vần đề cần giải quyết và cần phải cải thiện, đưa ra các cách khắc phục hay có cơ sở khoa học  để làm tốt hơn trong trường tiểu học. Mời thầy cô hãy tải liên tay để làm tài liệu riêng cho mình

 

15 Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học hay thầy cô tải ngay thật đỉnh
Sáng kiến kinh nghiệm 1:

Tên đề tài : Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp. Thầy cô nhấn vào đây để tải về trực tiếp bản word trên trang tieuhocvn


Sáng kiến kinh nghiệm 2:

Tên đề tài :  Một số giải pháp quản lý, chỉ đạo xây dựng Thư viện Xuất sắc ở trường Tiểu học. Thầy cô nhấn vào đây để tải về trực tiếp bản word trên trang tieuhocvn


Sáng kiến kinh nghiệm 3:

Tên đề tài : Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh chưa ngoan trong công tác chủ nhiệm. Thầy cô nhấn vào đây để tải về trực tiếp bản word trên trang tieuhocvn

Sáng kiến kinh nghiệm 4:

Tên đề tài : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm ở khối lớp 5. Thầy cô nhấn vào đây để tải về trực tiếp bản word trên trang tieuhocvn


Sáng kiến kinh nghiệm 5:

Tên đề tài : Bồi dưỡng giáo viên: Nâng cao chất lượng dạy nội dung danh từ. Thầy cô nhấn vào đây để tải về trực tiếp bản word trên trang tieuhocvn


Sáng kiến kinh nghiệm 6:

Tên đề tài : Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy-học từ đồng âm và từ nhiều nghĩa theo hướng phân hóa đối tượng học sinh ở lớp 5 Thầy cô nhấn vào đây để tải về trực tiếp bản word trên trang tieuhocvn


Sáng kiến kinh nghiệm 7:

Tên đề tài : Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa theo hướng phân hóa đối tượng học sinh. Thầy cô nhấn vào đây để tải về trực tiếp bản word trên trang tieuhocvn

Sáng kiến kinh nghiệm 8:

Tên đề tài : Sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể quần chúng trong đơn vị trường tiểu học Thầy cô nhấn vào đây để tải về trực tiếp bản word trên trang tieuhocvn


Sáng kiến kinh nghiệm 9:

Tên đề tài : Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học Thầy cô nhấn vào đây để tải về trực tiếp bản word trên trang tieuhocvn


Sáng kiến kinh nghiệm 10:

Tên đề tài : Phó hiệu trưởng chỉ đạo sử dụng phương pháp trò chơi nhằm dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội có hiệu quả. Thầy cô nhấn vào đây để tải về trực tiếp bản word trên trang tieuhocvn

Sáng kiến kinh nghiệm 11:

Tên đề tài : Nâng cao chất lượng Công tác Đội và Phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học . Thầy cô nhấn vào đây để tải về trực tiếp bản word trên trang tieuhocvn

Sáng kiến kinh nghiệm 12:

Tên đề tài : Một số giải pháp chỉ đạo hiệu quả phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường Tiểu học Thầy cô nhấn vào đây để tải về trực tiếp bản word trên trang tieuhocvn

Sáng kiến kinh nghiệm 13:

Tên đề tài : Một số biện pháp giúp giáo viên giáo dục và rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học. Thầy cô nhấn vào đây để tải về trực tiếp bản word trên trang tieuhocvn

Sáng kiến kinh nghiệm 14:

Tên đề tài : Nâng cao chất lượng vẽ tự do, tạo dáng và trang trí đồ vật Thầy cô nhấn vào đây để tải về trực tiếp bản word trên trang tieuhocvn


Sáng kiến kinh nghiệm 15:

Tên đề tài : Các biện pháp nghệ thuật thường gặp trong dạy và học Tiếng Việt ở Tiểu học Thầy cô nhấn vào đây để tải về trực tiếp bản word trên trang tieuhocvn

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top