Dạy học các phép tính cộng và trừ số đo đại lượng ở toán 4

Dạy học các phép tính cộng và trừ số đo đại lượng ở toán 4

Dạy học các phép tính cộng và trừ số đo đại lượng ở toán 4 - là một chủ đề quan trọng trong chương trình Toán lớp 4 và bậc Tiểu học, vì :

+ Đây là một trọng tâm lớn xuyên suốt trong trương trình Toán lớp 1,2, 3, 4, 5.

+Đây là những kỹ năng rất cần thiết để học lên các cấp học trên (không chỉ trong môn Toán) và để giải quyết những bài toán do thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Dạy học các phép tính cộng và trừ số đo đại lượng ở toán 4

Dạy học các phép tính cộng và trừ số đo đại lượng ở toán 4 - là một chủ đề quan trọng trong chương trình Toán lớp 4 và bậc Tiểu học, vì :

+ Đây là một trọng tâm lớn xuyên suốt trong trương trình Toán lớp 1,2, 3, 4, 5.

+Đây là những kỹ năng rất cần thiết để học lên các cấp học trên (không chỉ trong môn Toán) và để giải quyết những bài toán do thực tiễn cuộc sống đặt ra.

+ Đây là một mảng rất khó, trìu tượng và rất hấp dẫn, nó ảnh hưởng lớn đến kết quả dạy Toán đại trà và việc bồi dưỡng phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh giỏi bậc Tiểu học.

+ Những kiến thức, kỹ năng về phép tính cộng và trừ số đo đại lượng là “cầu nối” giữa Toán học trong nhà trường và ứng dụng trong đời sống xã hội.

* Từ nội dung nêu trên việc thực hành về phép tính cộng và trừ số đo đại lượng ở lớp 4 vẫn còn một số hạn chế khi áp dụng vào giải các bài tập có liên quan đến số đo đại lượng . Thì các em yếu kém thường mắc cụ thể như sau :

+ Khi thực hành về phép tính cộng và trừ số đo đại lượng các em còn nhầm lẫn khi đặt cột tính không theo vị trí của đơn vị .

+ Khi thực hành về phép tính cộng và trừ số đo đại lượng các em thực hiện ngay mà không đổi đơn vị về đơn vị chung cho cùng đại lượng rồi tiến hành cộng và trừ .

+ Khi thực hành về phép tính cộng và trừ số đo đại lượng các em nhầm lẫn giữa bảng đo độ dài và bảng đo diện tích .

+ Khi thực hành về phép tính cộng và trừ số đo đại lượng các em nhầm lẫn đổi số đo đại lượng qua 2, 3 đơn vị trong bảng mà các em hay bỏ qua đơn vị ở giữa .

+ Khi thực hành về phép tính cộng và trừ số đo đại lượng các em nhầm lẫn đổi số đo đại lượng qua 2, 3 đơn vị trong bảng mà các em hay bỏ qua đơn vị ở giữa .

Trong thực tế , việc thực hành về phép tính cộng và trừ số đo đại lượng ,thoạt nghe tưởng như đơn giản . Đúng thế , nhưng vẫn còn nhiều em khi thực hiện vẫn còn lúng túng

( ngoại trừ một số học sinh trung bình khá trở lên). Mặc dù học sinh đã nắm vững bảng đơn vị đo.

Chẳng hạn : Bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích và thời gian .

Sau đây là một vài ví dụ cụ thể :

Thực hiện phép tính cộng và trừ sau đây:

1. 3 hm 7m + 4 hm 2dm

2. 12km 2dam  - 8 km 5 m

Đối với hai bài trên các em sẽ phải cho kết quả là:

1. 3 hm 7m + 4 hm 2dm  = 7hm 72 dm

2. 12km 2dam  - 8 km 5 m  = 4 km 15 m

Tuy nhiên đối với hs yếu kém các em sẽ cộng hoặc trừ nhầm là :

1. 3 hm 7m + 4 hm 2dm  = 7hm 9m ( hoặc 7hm 9 dm)

2. 12km 2dam  - 8 km 5 m = 3 km 7 dam ( hoặc 3 km 7 m)

Tương tự các đơn vị đo khối lượng, diện tích và thời gian các em cũng thường nhầm như trên

Từ những ví dụ trên thì liên hệ đến nội dung mà trong đề tài muốn nêu ra một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém sửa lỗi khi thực hành phép tính cộng và trừ các số đo đại lượng ở lớp 4.

Thầy cô và các bạn nhấn vào đây để tải về : Dạy học các phép tính cộng và trừ số đo đại lượng ở toán 4

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top