Rèn khả năng suy luận giải toán Tìm tỉ số, Tìm phân số của một số Toán 4

sang-kien-kinh-nghiem-lop-3Rèn khả năng suy luận giải toán Tìm tỉ số, Tìm phân số của một số Toán 4
Trong môn toán 4, khi dạy đến chương phân số, học sinh 9 tuổi rất lúng túng không hiểu phân số khác tỉ số như thế nào. Khái niệm tỉ số rất trừu tượng cho các em. Một số em không thể nhận diện được tỉ số trong các bài toán có lời văn. Khi  giải dạng toán Tìm phân số của một số thì phải hướng dẫn như thế nào để học sinh mới có khả năng suy luận  để tìm ra các bước giải. Tất cả các đáp án của các vấn đề trên có trong đề tài sáng kiến  kinh nghiệm lớp 4 này.

Rèn khả năng suy luận giải toán Tìm tỉ số, Tìm phân số của một số
Toán về phân số là một chủ đề quan trọng trong chương trình. Vì thế giải thành thạo các bài toán về phân số là yêu cầu đối với tất cả các em học sinh ở cuối bậc tiểu học. Thế nhưng, thực tế giảng dạy ở lớp 5 ở trường Tiểu học ... trong nhiều năm, tôi thấy học sinh thường hay giải toán Lớp 4

Ren-kha-nang-suy-luan-giai-toan-tim-ti-so-tim-phan-so-cua-mot-so-toan-4

I. Dạng thứ nhất: Tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của chúng.

1. Mô tả: Ở dạng toán này học sinh thường nhầm lẫn với dạng toán khác.
Ví dụ 1: Một mảnh đất chữ nhật có tổng độ dài chiều dài và chiều rộng là 70 m. Biết rằng chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó?

2. Thực trạng:
Những sai lầm thường gặp là:
- Một số học sinh không xác định được tỉ số, không biết là tỉ số giữa chiều rộng với chiều dài.
- Học sinh cứ xem các tổng đã cho là một số nên nhầm tìm số kia lấy tổng nhân cho tỷ số đã cho.
- Học sinh thường tìm chiều dài: 70 x 2/3.
- Học sinh nhầm với dạng toán tìm phân số của một số. Đó là sai lầm tôi gặp rất nhiều ở học sinh khi giải các bài toán trên.

3. Giải pháp khắc phục:
Để khắc phục sai lầm trên, để học sinh không nhầm lẫn tôi tiến hành như sau:
Bước 1: Củng cố kiến thức về phân số, tỉ số.
* Giúp cho học sinh biết:
- Phân số là thương đúng của một phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên ( khác 0 ).
Ví dụ: 5 : 8 = 5/8 ; 9 : 7 = 9/7,…

- Các tính chất của phân số.
- Cách đọc, viết các phân số.
- Giúp cho học sinh biết tỉ số là gì ?
- Rèn cho học sinh lập tỉ số.

Bước 2: Rèn kỹ năng giải toán.
Khi dạy dạng toán này cần có bài toán tương tự để học sinh so sánh tìm chỗ khác nhau và thường sai lầm.
Ví dụ 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 70 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó ?
Điểm giống nhau của hai bài toán này là chiều rộng đều bằng 2/3 chiều dài ( tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài ) và đều tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật. Điều học sinh thấy giống nhau nữa là có độ dài 70 m, nhưng số đo này là của hai đại lượng khác nhau.

- Bài toán này giải theo cách: Tìm phân số của một số.
Để tránh nhầm lẫn là học sinh giải hai bài toán này thường giống nhau. Đôi khi bài toán 2 lại giải tìm hai số biết tổng và tỷ. Bài 1 lại tìm phân số của một số.
- Cần xác định cho học sinh là: Ở bài toán 1 là tìm hai số khi biết tổng và tỷ của chúng. Còn bài 2 là tìm một số dựa vào phân số của nó với một số đã cho. Cho nên hai cách trên giải hoàn toàn khác nhau.
- Giáo viên cần giải 2 bài toán cùng một lúc để học sinh nhận xét rút ra cách giải của từng bài tránh nhầm lẫn cách giải của bài này sang cách giải của bài khác.

II. Dạng thứ hai: Tìm phân số của một số.

1. Mô tả:
Ví dụ 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó ?

2.Thực trạng:
Tôi thấy học sinh thường hay giải một số dạng toán về phân số một cách máy móc, phương pháp không rõ ràng, hay nhầm lẫn từ dạng này sang dạng khác.

3. Giải pháp khắc phục:
Để giải quyết sai lầm này, học sinh không nhầm lẫn hai dạng toán trên. Khi dạy tôi giải hai bài cùng một lúc. Cho học sinh nhận xét, so sánh tìm ra chỗ giống nhau và khác nhau để hướng học sinh tìm ra chỗ nhầm lẫn thường gặp.
Vậy kiến thức cần khắc sâu cho học sinh ở dạng toán này là:
- Nếu cho biết giá trị mẫu số, tìm giá trị tử số. Ta lấy số đã cho chia cho mẫu số nhân tử số.
- Nếu cho biết giá trị tử số, tìm giá trị mẫu số. Ta lấy số đã cho chia cho tử số nhân mẫu số.
Tóm lại: Sau khi áp dụng những phương pháp trên khi dạy toán có liên quan về phân số. Tôi thấy học sinh làm được các bài toán mà không bị nhầm lẫn, các em giải các bài toán trở nên mạch lạc hơn. Để nâng cao chất lượng dạy học và việc bồi dưỡng học sinh giỏi mang lại hiệu quả cao đáp ứng sự phát triển của xã hội, những học sinh có năng khiếu về toán được phát triển. Tôi đã vận dụng vào bồi dưỡng học sinh khá, giỏi giải toán nâng cao. Trong phạm vi của đề tài này tôi chỉ nêu lên một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán dạng toán có liên quan đến Tìm tỉ số, Tìm phân số của một số. Vận dụng trong giải toán chuyển động đều, hình học. Nhằm rèn khả năng suy luận, giúp học sinh giải nhiều bài toán rõ ràng, mang tính toán học, khắc sâu kiến thức.

2. How to free download this document - Tải Sáng kiến kinh nghiệm này miễn phí

Link from mediafire >>>>Rèn khả năng suy luận giải toán Tìm tỉ số, Tìm phân số của một số Toán 4

Link from drive >>>> Rèn khả năng suy luận giải toán Tìm tỉ số, Tìm phân số của một số Toán 4

Link from tieuhocvn >>>> Tổng hợp các sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top