Sách: Luyện kĩ năng học giỏi toán lớp 4

21668-16

Đáp ứng nhu cầu luyện tập, trau dồi kiến thức, nâng cao kĩ năng học toán và hình thành dần thói quen tự học cho học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục đã cho phát hành cuốn "Luyện kĩ năng học giỏi Toán lớp 4"

 

 

Sách: Luyện kĩ năng học giỏi toán lớp 4

21668-16

Giới thiệu về nội dung

 

Đáp ứng nhu cầu luyện tập, trau dồi kiến thức, nâng cao kĩ năng học toán và hình thành dần thói quen tự học cho học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục đã cho phát hành cuốn "Luyện kĩ năng học giỏi Toán lớp 4"

Sách được biên soạn theo từng nhóm kiến thức của mỗi chương và được chia thành hai phần: Phần kiến thức -kỹ năng cần ghi nhớ và phần bài tập.

Trong đó, sách hệ thống hoá các kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết trong từng nhóm bài để học sinh ghi nhớ và vận dụng giải bài tập.

Ngoài ra, phụ huynh học sinh và giáo viên có thể sách hướng dẫn cho con em mình làm phần bài tập tương ứng với bài học trên lớp. Qua đó, đánh giá được kết quả học tập của con em mình và đưa ra biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các em.

Mục lục:

- Lời nói đầu
- Chương I: Số tự nhiên - bảng đơn vị đo khối lượng
- Chương II: Bốn phép tính với các số tự nhiên – hình học
- Chương III: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 – giới thiệu hình bình hành
- Chương IV: Phân số - các phép tính với phân số giới thiệu hình thoi
- Chương V: Tỉ số - một số bài toán liên quan đến tỉ số, tỉ lệ bản đồ
- Chương VI: Ôn tập

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top