Mở rộng vốn từ cho học sinh Lớp 5 qua tiết Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ cho học sinh Lớp 5 qua tiết  Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ cho học sinh Lớp 5 qua tiết  Luyện từ và câu
 
      Trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đa số giáo viên hưởng ứng mạnh mẽ đổi mới phương pháp, chất lượng dạy học đảm bảo. Tuy nhiên việc dạy mở rộng vốn từ cho học sinh giáo viên còn có những hạn chế sau:  
      + Vốn từ ngữ của một số giáo viên chưa phong phú, chưa đáp ứng được yêu cầu hướng dẫn học sinh mở rộng vốn từ, phát triển vốn từ.


Mở rộng vốn từ cho học sinh Lớp 5 qua tiết  Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ cho học sinh Lớp 5 qua tiết  Luyện từ và câu

 

Mở rộng vốn từ cho học sinh Lớp 5 qua tiết  Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ cho học sinh Lớp 5 qua tiết  Luyện từ và câu
 
      Trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đa số giáo viên hưởng ứng mạnh mẽ đổi mới phương pháp, chất lượng dạy học đảm bảo. Tuy nhiên việc dạy mở rộng vốn từ cho học sinh giáo viên còn có những hạn chế sau:  
      + Vốn từ ngữ của một số giáo viên chưa phong phú, chưa đáp ứng được yêu cầu hướng dẫn học sinh mở rộng vốn từ, phát triển vốn từ.
      + Cách dạy của nhiều giáo viên trong giờ luyện từ và câu còn đơn điệu, lệ thuộc một cách máy móc vào sách giáo viên, ít sáng tạo, chưa sinh động, chưa cuốn hút được học sinh.
      + Các tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy Luyện từ và câu cũng như tranh ảnh, vật chất và các đồ dùng dạy học khác chưa được giáo viên chú trọng sưu tầm, khai thác có hiệu quả.

    + Học sinh ít hứng thú học phân môn này. Hầu hết các em được hỏi ý kiến đều cho rằng: Luyện từ và câu là một môn học khó, ngại học phân môn Luyện từ và câu đối với học sinh. Các em còn nhiều hạn chế về năng lực giao tiếp, thiếu mạnh dạn tự tin, còn rụt rè khi bày tỏ ý kiến...một phần do còn nghèo từ, ít chú trọng đến kĩ năng diễn đạt.

Để giúp học sinh Lớp 5  Mở rộng vốn từ qua tiết Luyện từ và câu trong sách Tiếng Việt 5 thầy cô cần:

1. Nắm chắc  nội dung cũng như mức độ yêu cầu về  mở rộng vốn từ có trong chương trình tiểu học.
      Sách Tiếng Việt Tiểu học  được xây dựng mang tính đồng tâm, kế thừa theo từng mạch kiến thức từ các lớp dưới. Để giúp việc dạy học mở rộng vốn từ có hiệu quả đòi hỏi người giáo viên phải hệ thống được nội dung về phần kiến thức này có trong chương trình Tiểu học cũng như chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt ở các lớp dưới và lớp mình đang dạy. Có như vậy người giáo viên biết được học sinh đã học được những gì, mở rộng vốn từ đến mức độ nào. Điều này rất thuận lợi cho việc hướng dẫn học sinh giải quyết các bài tập.
         
2. Mở rộng vốn từ theo quan hệ ngữ nghĩa:
       Khi dạy dạng bài tập này, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm thi tìm từ tiếp sức, tìm bạn đồng hành. Nếu từ cho sẵn có nghĩa trừu tượng, khó nhận biết, để trợ giúp hoạt động tìm từ của học sinh, giáo viên giải thích nghĩa của từ cho sẵn và nêu một số ngữ cảnh điển hình, trong đó có sử dụng từ cho sẵn ấy.
   
3. Mở rộng vốn từ theo quan hệ cấu tạo từ
       Dựa vào một yếu tố cấu tạo từ cho sẵn, tìm những từ có liên quan đến từ đã cho. Dạng bài tập này có tác dụng rất lớn trong việc giúp học sinh phát triển, mở rộng vốn từ. Trong các tiết có những loại bài tập này, người giáo viên có thể thiết kế một số trò chơi giúp học sinh mở rộng vốn từ: trò chơi tiếp sức tìm từ, tìm bạn đồng hành, tìm tiếng trung tâm,…

 

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí

- Link from mediafire >>>> Mở rộng vốn từ cho học sinh Lớp 5 qua tiết Luyện từ và câu

- Link from box >>>> Mở rộng vốn từ cho học sinh Lớp 5 qua tiết Luyện từ và câu

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top