Xây dựng mối quan hệ giáo dục trong công tác Đội ở trường Tiểu học

Xây dựng mối quan hệ  giáo dục trong công tác Đội ở trường Tiểu học

Xây dựng mối quan hệ  giáo dục trong công tác Đội ở trường Tiểu học

Xây dựng mối quan hệ  giáo dục trong công tác Đội ở trường Tiểu học - Trong những năm qua , Đội TNTP Hồ Chí Minh đã và đang tự khẳng định vị trí của mình , Đội thực sự là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, trước thực tế đó rất cần người TPTĐ phải thực sự có năng lực trong mọi hoạt động, biết thu hút các em và hướng dẫn các em tham gia các phong trào một cách tích cực và có hiệu quả .

Xây dựng mối quan hệ  giáo dục trong công tác Đội ở trường Tiểu học

Xây dựng mối quan hệ  giáo dục trong công tác Đội ở trường Tiểu học - Trong những năm qua , Đội TNTP Hồ Chí Minh đã và đang tự khẳng định vị trí của mình , Đội thực sự là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, trước thực tế đó rất cần người TPTĐ phải thực sự có năng lực trong mọi hoạt động, biết thu hút các em và hướng dẫn các em tham gia các phong trào một cách tích cực và có hiệu quả .Vì vậy giáo viên TPTĐ phải hình thành được sự hợp tác gắn bó tinh thần cộng đồng trách nhiệm ,vì công việc chung đồng thời phải hiểu rõ năng lực phẩm chất sở trường, năng khiếu ,  thế mạnh và hạn chế của từng đội viên trong Ban chỉ huy Liên chi đội, tạo mọi điều kiện cần thiết để các em tự thể hiện , tự khẳng định mình trong học tập và trong công tác Đội. Đó chính là cơ sở để phát huy vai trò tự quản, tính độc lập sáng tạo của các em, nhằm cung cấp nguồn lực cho chi đoàn và cho Đảng sau này. Muốn thực hiện được điều đó TPTĐ phải xây dựng được các mối quan hệ giáo dục trong và ngoài nhà trường.

2. Các giải pháp chủ yếu

a. Xây dựng mối quan hệ giữa TPTĐ với Ban chỉ huy Liên chi đội:

Đây vừa là mối quan hệ đồng nghiệp vừa là mối quan hệ trên dưới , giải quyết tốt mối quan hệ này sẽ góp phần quyết định vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng hoạt động Đội nói riêng .Vì vậy giáo viên TPTĐ phải thực sự gần gũi chăm lo xây dựng đội ngũ phụ trách chi đội có mối đoàn kết thống nhất, hợp tác chặt chẽ nhằm hỗ trợ lẫn nhau vì công việc chung, đồng thời phải tìm ra được một đội ngũ cán bộ Liên chi đội thực sự có năng lực thúc đẩy phong trào hoạt động Đội ngày càng phát triển. Muốn vậy TPTĐ phải thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho các em để các em tự tổ chức các hoạt động ở chi đội mình, sau đó TPTĐ đánh giá và bổ sung những gì còn thiếu sót để các em tự hoàn thiện mình hơn, đồng thời giáo viên TPTĐ phải gần gũi các em , tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc của các em để kịp thời giải quyết, tạo uy tín và niềm tin cho các em, đề xuất với Chi bộ,     Ban giám hiệu nhà trường có một số chế độ ưu đãi hợp lý nhằm động viên , khuyến khích các em tham gia hoạt động tốt hơn  .

b. Mối quan hệ giữa TPTĐ với chi đoàn giáo viên, các anh chị phụ trách trong nhà trường:

Người giáo viên TPTĐ phải có quan hệ mật thiết với chi đoàn thanh niên,cán bộ giáo viên đóng vai trò là những anh chị phụ trách chi đội.

Trước hết đây là cán bộ giáo dục trực thuộc nhà trường được Ban giám hiệu phân công chủ nhiệm lớp học và trực tiếp phụ trách công tác Đội của chi đội trong phạm vi nhà trường. Do vậy giáo viên TPTĐ phải hướng dẫn cho các anh chị phụ trách hiểu và nắm mọi hoạt động của đoàn Đội trong nhà trường. Theo kế hoạch chung của Liên đội kết hợp với Ban chấp hành Đoàn trường, chỉ đạo và theo dõi các hoạt động ở các chi đội, tiếp thu những ý kiến, những đề xuất của các anh chị phụ trách để điều chỉnh các hoạt động sao cho phù hợp với đặc thù của từng chi đội. Đồng thời phát hiện những nhân tố tích cự c để bồi dưỡng làm cán bộ chi đội . Hàng tuần nhận báo cáo nhanh của giáo viên chủ nhiệm ( anh chị phụ trách ) về tình hình học tập rèn luyện của đội viên  để kịp thời tuyên dương dưới cờ những đội viên có thành xuất sắc và có biện pháp giáo dục kịp thời những đội viên chậm tiến giúp các em ngày càng hoàn thiện mình hơn.

Cùng với những mối quan hệ trên TPTĐ cũng cần xây dựng mối quan hệ với Đoàn thanh niên của địa phương để nắm bắt tình hình thực tế và cùng nhau làm tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng.

c. Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên tổng phụ trách đội với hội cha mẹ học sinh:

Đây là mối quan hệ không thể thiếu được trong việc giáo dục học sinh để tạo ra một sự phối hợp đồng bộ thống nhất giữa ba môi trường ( nhà trường , gia đình và xã hội) chính sự hỗ trợ tích cực, thiết thực và có hiệu quả của gia đình, của hội cha mẹ học sinh là động lực to lớn thúc đẩy các hoạt động Đội, nâng cao chất lượng giáo dục .

Từ mối quan hệ này giáo viênTPTĐ phải tiếp cận rất gần với phụ huynh HS tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và có ý kiến với nhà trường giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh cá biệt , giúp các em tiến bộ và hoà đồng với bạn bè . Bên cạnh đó giáo viên TPTĐ cần phải thiết lập mối quan hệ hữu nghị , hợp tác với cộng đồng dân cư nơi trường đóng . Ở đây vai trò của hội phụ nữ , hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi có ý nghĩa quan trọng việc bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu nhi ngoài thời gian lên lớp, giúp các em tham gia hoạt động xã hội vừa sức với mình trên địa bàn dân cư.

d. Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên TPTĐ với Ban giám hiệu nhà trường

(Quá trình nghiên cứu trong năm học 2014- 2015)

Cùng với những mối quan hệ trên, giáo viên TPTĐ phải thiết lập được mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo nhà trường bởi vì: Là một thành viên trong bộ máy cán bộ quản lý, giáo viên TPTĐ cùng với chi bộ , Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo các hoạt động của tổ chức Đội, gắn các hoạt động giáo dục trên lớp, giáo dục ngoại khoá , hoạt động NGLL đưa kế hoạch công tác Đội vào kế hoạch chung của nhà trường. Chính mối quan hệ này phản ánh sự thống nhất mục tiêu của các lực lượng giáo dục trong nhà trường

Giáo viên TPTĐ có trách nhiệm tham mưu cho cấp Uỷ, Ban giám hiệu để bố trí sắp xếp những giáo viên có năng lực, nhiệt tình vừa có thể làm chủ nhiệm lớp vừa có thể đảm nhận vai trò người phụ trách chi đội.

TPTĐ có nhiệm vụ đề xuất với nhà trường về mức đầu tư kinh phí , cơ sở vất chất cần thiết cho các hoạt động Đội theo kế hoạch đã duyệt để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đội đạt được kết quả cao .

TPTĐ với tư cách là một thành viên chỉ đạo tổ chức các hoạt động Đội trong nhà trường và là một thành viên trong hội đồng sư phạm , vì vậy rất cần sự đồng tình ủng hộ của thành viên trong hội đồng nhà trường với công tác của Liên đội, khơi dậy được ý thức tình nguyện , tự giác đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi giáo viên trong việc chăm sóc , bảo vệ giáo dục thiếu nhi hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho HS.

Nhấn vào đây để tải về:

>>>>> Xây dựng các mối quan hệ giáo dục trong công tác Đôi ở Trường Tiểu học

>>>>>Link dự phòng từ trang Ziddu

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top