Giúp học sinh lớp 5 đạt điểm cao trong môn Tập làm văn

Giúp học sinh lớp 5 đạt điểm cao trong môn Tập làm văn

Phân môn Tập làm văn lớp 5 - Đây là một môn học khó, làm thế nào để học sinh biết làm một bài tập làm văn đúng thể loại, đủ ý, câu văn lưu loát, có hình ảnh, có tình cảm... không sai lỗi, trình bày đẹp, tôi đã suy nghĩ rất nhiều năm. Trong những lúc chấm bài cho học sinh tôi băn khoăn còn một số học sinh làm bài chưa chú ý, câu còn lủng củng, ý nghèo nàn, sai lỗi nhiều. Vì vậy tôi đã vạch ra cho mình một phương pháp riêng khi dạy Tập làm văn lớp 5.

Giúp học sinh lớp 5 đạt điểm cao trong môn Tập làm văn

Phân môn Tập làm văn lớp 5 - Đây là một môn học khó, làm thế nào để học sinh biết làm một bài tập làm văn đúng thể loại, đủ ý, câu văn lưu loát, có hình ảnh, có tình cảm... không sai lỗi, trình bày đẹp, tôi đã suy nghĩ rất nhiều năm. Trong những lúc chấm bài cho học sinh tôi băn khoăn còn một số học sinh làm bài chưa chú ý, câu còn lủng củng, ý nghèo nàn, sai lỗi nhiều. Vì vậy tôi đã vạch ra cho mình một phương pháp riêng khi dạy Tập làm văn lớp 5.

Thầy cô nhấn vào đây để tải về:

>>>>> Giúp học sinh lớp 5 đạt điểm cao trong môn Tập làm văn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top