Sử dụng có hiệu quả bản đồ, lược đồ trong các bài dạy địa lý 5

Sử dụng có hiệu quả bản đồ, lược đồ trong các bài dạy địa lý 5. Tôi xác định cho tất cả các bài dạy địa lý và nghiên cứu về vị trí, giới hạn, địa hình, khoáng sản, đất, động thực vật, sông hồ, khí hậu, biển và xác định được các vị trí các yêu cầu đó trên bản đồ. Khi dạy về dân cư, kinh tế cần có sự liên hệ ảnh hưởng qua lại của điều kiện tự nhiên.

 

Sử dụng có hiệu quả bản đồ, lược đồ trong các bài dạy địa lý 5

 

Sử dụng có hiệu quả bản đồ, lược đồ trong các bài dạy địa lý 5. Tôi xác định cho tất cả các bài dạy địa lý và nghiên cứu về vị trí, giới hạn, địa hình, khoáng sản, đất, động thực vật, sông hồ, khí hậu, biển và xác định được các vị trí các yêu cầu đó trên bản đồ. Khi dạy về dân cư, kinh tế cần có sự liên hệ ảnh hưởng qua lại của điều kiện tự nhiên.

 

 

a) Xác định đặc trưng bộ môn:

 

-         Tôi xác định cho tất cả các bài dạy địa lý và nghiên cứu về vị trí, giới hạn, địa hình, khoáng sản, đất, động thực vật, sông hồ, khí hậu, biển và xác định được các vị trí các yêu cầu đó trên bản đồ.

 

-         Khi dạy về dân cư, kinh tế cần có sự liên hệ ảnh hưởng qua lại của điều kiện tự nhiên.

 

b) nghiên cứu SGK:

 

-         Tôi đọc kĩ nội dung kiến thức SGK cung cấp . Đọc kĩ ghi nhớ cuối bài để tìm hiểu ý đồ của bài.

 

-         Tìm hiểu, xác định các lược đồ trong SGK cung cấp.

 

c) Trao đổi với đồng nghiệp:

 

-         Tôi chủ động trao đổi bàn bạc về nội dung bài dạy với các đồng nghiệp để tìm ra cách dạy cho bài.

 

d) Tìm hiểu kĩ tâm lý HS :

 

-         Tôi hỏi HS: “ Khi học địa lý em thích có đồ dùng gì? ( Bản đồ đẹp ạ!) Em còn thích gì nữa? ( Thích xem mọi nơi có gì lạ!)

 

Tóm lại các em đòi hỏi trực quan sinh động, thích tìm tòi giới thiệu với bạn.

 

e) Tạo đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng:

 

-         Tìm bản đố phù hợp nội dung bài dạy.

 

-         Phóng to lược đồ SGK, photo lược đồ chia nhóm HS sử dụng.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top