Nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh lớp 5 thông qua tiết trả bài

Nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh lớp 5 thông qua tiết trả bài

Nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh lớp 5 thông qua tiết trả bài

 Cách tiến hành một bài dạy Tập làm văn trả bài viết 

Khi dạy tiết Tập làm văn trả bài viết, để giúp các em nắm chắc kiến thức, có kĩ năng sửa lỗi và kinh nghiệm làm văn, tôi đã nghiên cứu và rút ra được các kinh nghiệm như sau:

1. Giáo viên chấm bài kĩ, bám sát yêu cầu mà chuẩn kiến thức và kĩ năng đề ra, thống kê được các lỗi mà học sinh mắc phải và đưa ra một biểu điểm đảm bảo tính khoa học.

2. Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh.

3. Hướng dẫn học sinh chữa bài.

Nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh lớp 5 thông qua tiết trả bài

Nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh lớp 5 thông qua tiết trả bài

 Cách tiến hành một bài dạy Tập làm văn trả bài viết 

Khi dạy tiết Tập làm văn trả bài viết, để giúp các em nắm chắc kiến thức, có kĩ năng sửa lỗi và kinh nghiệm làm văn, tôi đã nghiên cứu và rút ra được các kinh nghiệm như sau:

1. Giáo viên chấm bài kĩ, bám sát yêu cầu mà chuẩn kiến thức và kĩ năng đề ra, thống kê được các lỗi mà học sinh mắc phải và đưa ra một biểu điểm đảm bảo tính khoa học.

2. Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh.

3. Hướng dẫn học sinh chữa bài.

4. Học sinh vận dụng kiến thức đã học để thực hiện lần lượt từng yêu cầu của đề bài.

5.Giáo viên kiểm tra đánh giá. 

6. Giáo viên rút kinh nghiệm qua các tiết dạy để vận dụng cho các tiết học sau.

 Phương pháp giúp cho học sinh lớp 5 học tốt môn Tập làm văn thông qua tiết trả bài viết

Phương pháp tổ chức dạy cho học sinh lớp 5 tiết Tập làm văn trả bài viết bằng nhiều hình thức. Kĩ năng được rèn luyện thông qua lí thuyết và các dạng bài tập thực hành nhằm giúp các em nắm được bố cục của các kiểu bài văn (tả cảnh, tả người, tả đồ vật, tả cây cối, tả con vật …), biết cách viết được một bài văn thành thạo, bài văn bị mắc lỗi thì có đặc điểm gì và cách sửa lỗi trong bài văn như thế nào cho đúng. Từ đó các em biết cách vận dụng những điều đã học vào bài văn của mình.

 

Note: This Action Research Projects  is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Nhấn vào đây để tải về : >>> Nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh lớp 5 thông qua tiết trả bài      

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top