Hướng dẫn học sinh lớp 5 kĩ năng chữa bài trong giờ tập làm văn

Nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh lớp 5 thông qua tiết trả bài

Hướng dẫn học sinh lớp 5 kĩ năng chữa bài trong giờ tập làm văn

 Hướng dẫn học sinh lớp 5 kĩ năng chữa bài trong giờ tập làm văn trả bài

Căn cứ vào kết quả bài làm của học sinh, giáo viên có thể tiến hành việc hướng dẫn học sinh chữa bài sao cho linh hoạt và đạt hiệu quả thiết thực theo các cách sau:

1) Trả bài làm cho học sinh, yêu cầu học sinh đọc thầm lại toàn bộ bài làm, lời nhận xét chung và những chỗ lưu ý cụ thể của giáo viên trong bài viết.

 

Hướng dẫn học sinh lớp 5 kĩ năng chữa bài trong giờ tập làm văn

Hướng dẫn học sinh lớp 5 kĩ năng chữa bài trong giờ tập làm văn

 Hướng dẫn học sinh lớp 5 kĩ năng chữa bài trong giờ tập làm văn trả bài

Căn cứ vào kết quả bài làm của học sinh, giáo viên có thể tiến hành việc hướng dẫn học sinh chữa bài sao cho linh hoạt và đạt hiệu quả thiết thực theo các cách sau:

1) Trả bài làm cho học sinh, yêu cầu học sinh đọc thầm lại toàn bộ bài làm, lời nhận xét chung và những chỗ lưu ý cụ thể của giáo viên trong bài viết.

2) Hướng dẫn học sinh chữa lỗi chung về nội dung( sai, thiếu ý hoặc chi tiết, sự việc...) và hình thức( về bố cục, về cách dùng từ, đặt câu, lỗi chính tả...) 

3) Tổ chức cho học sinh tự chữa bài làm của cá nhân, sau đó đổi bài để kiểm tra, giúp đỡ nhau về việc chữa lỗi.

4) Đọc cho học sinh nghe những câu văn hay, đoạn văn hay, bài văn hay, để giúp các em vận dụng vào bài viết của mình từ đó giúp  cho bài viết của các em giàu hình ảnh, cô đọng, xúc tích.Gợi ý học sinh nhận xét, trao đổi để học tập những ưu điểm trong bài văn của bạn (về bố cục, sắp xếp ý, diễn đạt, dùng từ đặt câu, sử dụng biện pháp nghệ thuật)

5) Hướng dẫn học sinh chọn viết một đoạn văn trong bài làm cho tốt hơn (Đây là bước dành cho học sinh khá, giỏi)

Tuỳ điều kiện thời gian cho phép, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu này tại lớp hoặc luyện tập thêm ở nhà để nâng cao kĩ năng viết văn. Đoạn văn học sinh chọn để viết lại cho tốt hơn có thể là đoạn văn còn mắc lỗi ( chính tả, dùng từ, đặt câu...0, đoạn viết chưa hay 

 

 

Note: This Action Research Projects  is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Nhấn vào đây để tải về : >>> Hướng dẫn học sinh lớp 5 kĩ năng chữa bài trong giờ tập làm văn      

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top