Một số cách giải nhanh dạng bài Toán tính tuổi Lớp 4- 5

Một số cách giải nhanh dạng bài Toán tính tuổi Lớp 4 - 5 - Trong chương trình toán Tiểu học, các bài toán tuổi thuộc toán lời văn điển hình: tìm hai số khi biết tổng và tỉ số hoặc hiệu số và tỉ số của hai số đó. Tuy nhiên, các bài toán tính tuổi rất đa dạng, có những bài toán tuổi rất khó với các em học sinh Tiểu học. Để thuận tiện trong việc giúp các em học sinh dễ dàng ghi nhớ  và nhận dạng các bài toán để lựa chọn phương pháp thích hợp tìm ra lời giải, chúng tôi phân chia các dạng bài toán tính tuổi 4 - 5 như sau: 

3. Một số dạng toán Tính tuổi điển hình ở tiểu học

Dạng 1: Cho biết tổng số tuổi và tỉ số tuổi của hai người

Dạng 2: Cho biết hiệu số tuổi và tỉ số tuổi của hai người.

Dạng 3: Cho biết tổng và hiệu số tuổi của hai người.

Dạng 4: Cho biết tỉ số tuổi của hai người ở hai thời điểm khác nhau.

Dạng 5: Cho tỉ số tuổi của hai người ở 3 thời điểm khác nhau.

 

Một số cách giải nhanh dạng bài Toán tính tuổi Lớp 4 - 5

Dạy tốt bài tập sử dụng dấu câu trong Luyện từ và câu Lớp 3Một số cách giải nhanh dạng bài Toán tính tuổi Lớp 4- 5 - Dạng  “Các bài toán tính tuổi” là một trong những dạng toán điển hình thuộc loại toán khó và tính đa dạng của nó ở trong chương trình môn Toán ở Tiểu học. 

Để giải được dạng toán này đòi hỏi học sinh phải huy động tối đa các kiến thức toán tổng hợp mà mình đã học nhất là khả năng phân tích, tổng hợp, trừu tượng hóa và khái quát hóa và sử dụng thành thạo, linh hoạt các phương pháp giải toán ở Tiểu học.

- Xuất phát từ thực trạng dạy và học toán “ các bài toán điển hình” mà trong đó có những  “Các bài toán tính tuổi” thường gây khó khăn cho học sinh, các em còn lúng túng khi gặp phải dạng bài này. Bên cạnh đó, một số giáo viên chưa biết cách hướng dẫn  cho học sinh để các em có thể nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết. 

Đối với “Các bài toán tính tuổi” liên quan đến tuổi của hai người ở 2 thời điểm hoặc 3 thời điểm là một dạng toán khó ở Tiểu học mà loại bài tập  này không xuất hiện trong tài liệu sách giáo khoa toán tiểu học nên khi gặp phải dạng bài tập này đa số giáo viên cảm thấy khó. Trong việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu tham gia giao lưu Olympic Toán Tuổi thơ, Violympic giải toán qua mạng Internet do BGD&ĐT tổ chức đến vòng thi thứ 16 thì đa số giáo viên gặp khó khăn trong việc hướng dẫn học sinh giải “Các bài toán tính tuổi” . 

 

2. Cách giải một số bài toán tính tuổi

Trong chương trình toán Tiểu học, các bài toán tuổi thuộc toán lời văn điển hình: tìm hai số khi biết tổng và tỉ số hoặc hiệu số và tỉ số của hai số đó. Tuy nhiên, các bài toán tính tuổi rất đa dạng, có những bài toán tuổi rất khó với các em học sinh Tiểu học. Để thuận tiện trong việc giúp các em học sinh dễ dàng ghi nhớ  và nhận dạng các bài toán để lựa chọn phương pháp thích hợp tìm ra lời giải, chúng tôi phân chia các dạng bài toán tính tuổi 4 - 5 như sau: 

3. Một số dạng toán Tính tuổi điển hình ở tiểu học

Dạng 1: Cho biết tổng số tuổi và tỉ số tuổi của hai người

Dạng 2: Cho biết hiệu số tuổi và tỉ số tuổi của hai người.

Dạng 3: Cho biết tổng và hiệu số tuổi của hai người.

Dạng 4: Cho biết tỉ số tuổi của hai người ở hai thời điểm khác nhau.

Dạng 5: Cho tỉ số tuổi của hai người ở 3 thời điểm khác nhau.

Dạng 6: Một số bài toán khác.

Trong các bài toán tính tuổi thì hiệu số tuổi (hoặc số phần) không thay đổi theo thời gian. Trong các dạng bài toán tính tuổi trên, các đại lượng thường gặp là:

+ Tuổi của hai người

+ Hiệu số tuổi của hai người.

+ Tổng số tuổi của hai người.

+ Tỉ số tuổi của hai người.

+ Các thời điểm của tuổi hai người ( trước đây, hiện nay, sau này)

- Các phương pháp hỗ trợ suy luận về giải các bài toán tính tuổi  môn toán lớp 4 - 5 đã thật sự thành công không chỉ đối với một loại bài tập thuộc Toán điển hình lớp 4- 5 mà nó còn có ý nghĩa đối với các dạng bài tập khác trong chương trình môn toán ở tiểu học. Chỉ cần sự đam mê, tìm tòi và tích luỹ về kiến thức và kinh nghiệm thì có thể trang bị cho bản thân mình một vốn kiến thức và phương pháp dạy học đa dạng.

- Các bài toán tính tuổi”  giờ đây không phải là những bài toán khó đối với giáo viên và cả học sinh. Đặc biệt, nó đã thúc đẩy phong trào tự nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học nói chung và phương pháp bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về môn toán trong toàn trường. Thúc đẩy phong trào dạy – học ở trường tiểu học Quỳnh Thạch chúng tôi . Tuy nhiên , hiện nay chất lượng nói chung của chúng tôi còn chưa được như mong muốn nhưng chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian không xa, chất lượng của trường chúng tôi sẽ được ghi nhận .

Nhấn vào đây để tải về toàn bộ SKKN

>>>    Một số cách giải nhanh dạng bài Toán tính tuổi Lớp 4- 5  

>>>   Một số cách giải nhanh dạng bài Toán tính tuổi Lớp 4- 5   

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top