Cách Xây dựng Đề kiểm tra Môn Lịch sử và Địa lí Lớp 4 + 5 theo 4 mức độ

Cách Xây dựng Đề kiểm tra Môn Lịch sử và Địa lí  Lớp 4 + 5 theo 4 mức độ
Đề bài kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng, từng bước  định hướng phát triển năng lực và đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, vùng miền, gồm các câu hỏi được thiết kế theo các mức:


-1. Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học.
 a) Cụm từ để hỏi Khi xây dựng câu hỏi GV có thể sử dụng các từ/ cụm từ / động từ: ai, cái gì, ở
đâu, khi nào, thế nào, nêu, mô tả, kể tên, liệt kê,…..
 
2. Mức 2: hiểu biết kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân.
a) Cụm từ để hỏi
 Khi xây dựng câu hỏi GV có thể sử dụng các cụm từ / động từ: trình bày, giải
thích, so sánh, phân biệt, vì sao nói, vì sao, khái quát,…..

3.  Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống.
a) Cụm từ để hỏi
Khi xây dựng câu hỏi GV có thể sử dụng các cụm từ / động từ: dự đoán, suy luận, thiết lập liên hệ, vẽ sơ đồ, lập niên biểu,….  
b) Ví dụ
Ví dụ Lịch sử 4:
Trong các nhân vật lịch sử thời Trần, em yêu thích nhất nhân vật nào ? Vì sao ?

 4. Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lí trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.
a) Cụm từ để hỏi
Khi xây dựng câu hỏi, GV có thể sử dụng các cụm từ / động từ: bình luận,  đánh giá, rút ra bài học, liên hệ với thực tiễn,…..
b) Ví dụ
Ví dụ Lịch sử:
 Em có suy nghĩ gì về hành động bóp nát quả cam của Trần Quốc Toản?
Ví dụ Địa lí:
Ở địa phương em không có những hoạt động sản xuất nào mà ở Tây Nguyên có? Hãy giải thích tại sao ở địa phương em lại không có những hoạt động sản xuất đó.

 

Nhấn vào đây để tải tài liệu về

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top