Đề thi Tìm kiếm tài năng Toán học Tiểu học MYTS 2019

Chào thầy cô và các bạn

Đâylà bộ Đề thi Tìm kiếm tài năng Toán học Tiểu học MYTS -2019  dành cho học sinh năng khiếu Môn Toán  Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5 của Hội Toán học Việt Nam  tổ chức năm 2019 . Mỗi đề thi của mỗi lớp có 1 5 câu xếp theo mức độ từ dễ đến khó. Mời thầy cô và Quý phụ huynh tải về làm tài liệu cho các em. Xin cảm ơn. 

Mathematical Young Talent Search (MYTS) is intended to instill  a love of mathematics in young Vietnamese pupils and provides an opportunity for those from 10 to 16 years of age inclusive across the country to pit against their peers.

Link tải về: 

 

Thầy cô và quý phụ huynh chọn 1 trong 2 link sau của từng lớp để tải về 

Click here to Download >>>> Lớp 3:
- Download from>>>Đề thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Lớp 3  MYTS 2019    

- Download from Mediafire>>>Đề thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Lớp 3  MYTS 2019  

Click here to Download >>>> Lớp 4:
- Download from>>>Đề thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Lớp 4  MYTS 2019    

- Download from Mediafire>>>Đề thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Lớp 4 MYTS 2019  

Click here to Download >>>> Lớp 5:
- Download from>>>Đề thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Lớp 5  MYTS 2019    

- Download from Mediafire>>>Đề thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Lớp 5  MYTS 2019  

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top