Bài tập cuối tuần Lớp 1 Toán - Tiếng Việt theo thông tư 22 cả năm

Bài tập cuối tuần Lớp 1 Toán - Tiếng Việt theo thông tư 22  cả năm Lesson Plans for  1st Grade - Giáo án Tổng hợp Lớp 1  - Phần 3 từ tuần 12 đến tuần 18  Đây là giáo án Tổng hợp Lớp 1 Từ tuần 12 đến tuần 18 của Học kì I  dạy theo chương trình công nghệ giáo dục ( CGD) với tất cả các môn học. Trong giáo án này thiết kế theo 2 cột , thầy cô chỉ việc chỉnh sửa rồi in . Font chữ chuẩn - Giãn dòng 1,25 - Thầy cô thấy cách soạn trong giáo án này rất thoáng giúp ai nhìn vào giáo án cũng dạy được

Read more ...

Đề Kiểm tra và Đáp án cuối học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 theo thông tư 22

Đề Kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 theo thông tư 22Đề Kiểm và đáp án tra cuối học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 theo thông tư 22
Chào thầy cô và các bạn
Đây là Đề Kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 theo thông tư 22: trong tập đề thi này có 3 file: 1 file đọc hiểu kiểm tra bài: Chú gà trống ưa dậy sớm. 1 file kiểm tra viết 2 câu trong bài Hoa mai vàng. 1 file cho bài đọc thành tiếng biên soạn theo đúng thông tư 22
Đây là minh họa 1 phần cho bài đọc hiểu:

Read more ...
Top