Đề Kiểm tra Học kì 2 Môn Tiếng Anh tiểu học Chương trình Phonics có kèm file nghe

Đề thi Cuối năm chương trình Tiếng Anh Phonics Lớp 2 Kèm file nghe. Đây là một cách dạy không bắt trẻ học thuộc cách phát âm từ mới mà sẽ cung cấp cho trẻ bộ quy tắc phát âm để trẻ không bị rối loạn khi thầy cô, cha mẹ, bạn bè… mỗi người đọc một từ theo nhiều cách khác nhau (mà không biết cách nào là đúng!). Lúc đó, bộ quy tắc sẽ giúp trẻ tìm ra cách đọc đúng nhất.

Read more ...

11 Đề Ôn luyện Toán 2 Theo 4 mức độ | 11 Math Tests for 2nd Grade with 4 levels


11 Đề Ôn luyện Toán 2 Theo 4 mức độ | 11 Math Tests for 2nd Grade with 4 levels

Chào thầy cô và các bạn,
Đây là tuyển chọn
11 Đề Ôn luyện Toán 2 Theo 4 mức độ | 11 Math Tests for 2nd Grade with 4 levels dành cho giáo viên đnag trự tiếp giảng dạy lớp 2 môn Toán  cho học kì 1. 

Read more ...

Tải nhanh Bài tập cuối tuần Toán Tiếng Việt Lớp 2 trong 1 cái click chuột

Tải nhanh Bài tập cuối tuần Toán Tiếng Việt Lớp 2 trong 1 cái click chuộtTải nhanh Bài tập cuối tuần Toán Tiếng Việt Lớp 2 trong 1 cái click chuột Grade 2 Maths and Liturature worksheets
Extensive practice is required to develop mastery in basic math and literature skills; these worksheets span a wide range of grade 2 addition topics from adding single digit numbers to addition in columns with regrouping.  Several different pdf worksheets are available for each topic to provide sufficient practice.  These grade 2 addition worksheets complement our online math program.          

Read more ...
Top