Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 5 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm

 

Download free  12 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Toán Lớp 4 Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 5 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm
Thưa thầy cô và các bạn.
Khi Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 5 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm , chúng ta chú ý -  Giáo viên ôn tập cho học sinh lớp 4,  có kết quả đánh giá thường xuyên chưa hoàn thành; thông báo lịch kiểm tra và phối hợp cùng gia đình nhằm chuẩn bị các điều kiện học tập thật tốt cho học sinh. Tuyệt đối không chạy theo thành tích để đối phó, gây áp lực, tạo không khí căng thẳng, nặng nề cho học sinh và gia đình các em.
- Việc tổ chức ôn tập được thực hiện ngay trên lớp học, không soạn đề cương bắt buộc học sinh làm bài, tránh việc nhồi nhét kiến thức dưới hình thức học thuộc lòng bài mẫu, đề cương; không cho học sinh tập chép cả bài tập đọc. Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh cách tự học, tự rèn luyện theo đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng   

Read more ...

Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 4 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm

Download free  12 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Toán Lớp 4 Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 4 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm
Thưa thầy cô và các bạn.
Khi  Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 4 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm , chúng ta chú ý - Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức ra đề, coi và chấm bài kiểm tra định kỳ theo quy định trong thông thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT.
- Đề kiểm tra in tới từng học sinh; học sinh làm bài trên giấy kiểm tra, chấm tập trung tại đơn vị, hoàn thành sau mỗi buổi thi đảm bảo khách quan, đúng quy chế.     
- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn các trường tổ chức kiểm tra theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kiểm tra việc tổ chức ra đề, coi và chấm bài tại các đơn vị 

Read more ...

Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 3 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm

Download free  12 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Toán Lớp 4 Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 3 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm
Thưa thầy cô và các bạn.
Đây là Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 3 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm Mạch kiến thức, kĩ năng
- Số tự nhiên, các phép tính về số tự nhiên. Phân số các phép tính về phân số
- Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; đơn vị đo diện tích
- Yếu tố hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Diện tích hình bình hành, hình thoi…Tỉ lệ bản đồ.
- Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Read more ...

Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 2 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm

Download free  12 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Toán Lớp 4 Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 2 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm
Thưa thầy cô và các bạn.
Đây là Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 2 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểmgiúp các thầy cô ở các trường tiểu học  tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, chính xác, công bằng, phản ánh thực chất chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.
 - Thầy cô  căn cứ vào kết quả kiểm tra của những học sinh chưa đạt yêu cầu để có biện pháp tích cực giúp HS đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện.
 - Nhà trường và tất cả GV tham gia coi, chấm phải cộng đồng trách nhiệm về tính khách quan, chính xác và công bằng của kì kiểm tra.

Read more ...

Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 1 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm

Download free  12 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Toán Lớp 4 Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 1  Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm
Thưa thầy cô và các bạn.
 Nhằm đánh giá kết quả học tập, mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng của học sinh từ đầu năm học đến cuối  học kì II năm học 2017-2018. Đánh giá kết quả lãnh đạo của cán bộ quản lí và kết quả giảng dạy của giáo viên ở các trường Tiểu học.Theo Hướng dẫn Thông tư 22 của Vụ tiểu học  và Hướng dẫn Kĩ năng ra đề Kiểm tra cho giáo viên tiểu học thì Kĩ năng ra đề kiểm tra là một hoạt động thường xuyên, định kì của mỗi giáo viên tiểu học. Đây là một nghiệp vụ bắt buộc của mỗi thầy cô giáo tiểu học. Nhìn và đề kiểm tra của thầy cô là biết ngay đến cách hiểu, cách dạy, cách đánh giá học sinh.  Ra đề Kiểm tra Toán 4 cuối  kì không khó song đòi hỏi giáo viên tiể u học phải có cách nhìn tổng hợp, phân tích, đề xuất các nội dung , các dạng bài tập sao cho đánh giá đúng thực lực của từng học sinh.

Read more ...
Top