Bộ đề thi Tổng hợp Lớp 5

Đây là bộ đề thi tổng hợp tuyển chọn dành cho các thầy cô dạy lớp 5. Các đề thi này soạn theo tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ đề này bám sát chương trình sách giáo khoa. Chia theo các đợt kiểm tra định kì . Bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo tính hệ thống, tính kế thừa và phát triển . Đánh giá đúng năng lực của học sinh, phân hóa đối tượng của học sinh. Đa dạng các loại hình bài tập . Mong thầy cô hãy down về làm tư liệu cho mình. Mọi ý kiến phản hồi hay thắc mắc mong thầy cô liên hệ với em tại đây

 

 

Đây là bộ đề thi tổng hợp tuyển chọn dành cho các thầy cô dạy lớp 5. Các đề thi này soạn theo tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ đề này bám sát chương trình sách giáo khoa. Chia theo các đợt kiểm tra định kì . Bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo tính hệ thống, tính kế thừa và phát triển . Đánh giá đúng năng lực của học sinh, phân hóa đối tượng của học sinh. Đa dạng các loại hình bài tập . Mong thầy cô hãy down về làm tư liệu cho mình. Mọi ý kiến phản hồi hay thắc mắc mong thầy cô liên hệ với em tại đây

Các đề kiểm tra  - Khảo sát đầu năm lớp 5

 

 

Các đề thi - Khảo sát giữa kì  I - Lớp 5

Các đề thi - Khảo sát Cuối  kì I - Lớp 5

Khối 5 - của Hải phòng năm học 2009 -2010

Môn Toán

Môn Đọc hiểu

Môn Viết và đọc

Môn Khoa

Môn Sử - Địa

Môn Ngoại ngữ

 

Đề thi Giữa học kì II - các môn của Hải Phòng

Môn Toán

Môn Đọc

Môn Viết

 

 

Các đề thi - Khảo sát giữa kì  II - Lớp 5

MÔN TOÁN 5 – GIỮA HỌC KÌ II của Hải  Phòng  - Đề 1


MÔN TOÁN 5 – GIỮA HỌC KÌ II của Hải  Phòng  - Đề 2


MÔN TOÁN 5 – GIỮA HỌC KÌ II của Hải  Phòng  - Đề 3


MÔN TOÁN 5 – GIỮA HỌC KÌ II của Hải  Phòng  - Đề 4

-------------------------------------

 

Các đề thi - Khảo sát Cuối  kì II - Lớp 5

Môn Toán

Môn Tiếng Việt

 


  

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top