Bộ đề thi Tổng hợp Lớp 2

Đây là bộ đề thi tổng hợp tuyển chọn dành cho các thầy cô dạy Lớp 2. Các đề thi này soạn theo tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ đề này bám sát chương trình sách giáo khoa. Chia theo các đợt kiểm tra định kì . Bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo tính hệ thống, tính kế thừa và phát triển . Đánh giá đúng năng lực của học sinh, phân hóa đối tượng của học sinh. Đa dạng các loại hình bài tập . Mong thầy cô hãy down về làm tư liệu cho mình. Mọi ý kiến phản hồi hay thắc mắc mong thầy cô liên hệ với em tại đây

 

 

Đây là bộ đề thi tổng hợp tuyển chọn dành cho các thầy cô dạy Lớp 2. Các đề thi này soạn theo tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ đề này bám sát chương trình sách giáo khoa. Chia theo các đợt kiểm tra định kì . Bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo tính hệ thống, tính kế thừa và phát triển . Đánh giá đúng năng lực của học sinh, phân hóa đối tượng của học sinh. Đa dạng các loại hình bài tập . Mong thầy cô hãy down về làm tư liệu cho mình. Mọi ý kiến phản hồi hay thắc mắc mong thầy cô liên hệ với em tại đây

 

Bộ đề ôn tập môn Tóan 2

 

Các đề kiểm tra  - Khảo sát đầu năm

 

Các đề thi - Khảo sát giữa kì  I - Lớp 2

Môn Toán

 

Môn Tiếng Việt

 

-------------------------------------

 

Các đề thi - Khảo sát Cuối  kì I - Lớp 2

Môn Toán

Môn Tiếng Việt

Khối 2 - Cuối kì I của thành phố Hải Phòng

Môn Toán

Môn Đọc hiểu

Môn Viết và đọc

-------------------------------------

 

 

Các đề thi - Khảo sát giữa kì  II - Lớp 2

Môn Toán

Môn Tiếng Việt

 

-------------------------------------

 

Các đề thi - Khảo sát Cuối  kì II - Lớp 2

Môn Toán

Môn Tiếng Việt

 

-------------------------------------

 

Để ủng hộ trang http://tieuhocvn.info, Mong thầy cô hãy nhấp chuột . Mỗi cái nhấp chuột  của thầy cô là ủng hộ em rất nhiều . Em xin cảm ơn.

 Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top