Bộ đề thi Học sinh giỏi Tổng hợp các lớp Tiểu học

Đây là bộ đề thi Học sinh giỏ tổng hợp tuyển chọn dành cho các thầy cô . Các đề thi này soạn theo tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ đề này bám sát chương trình sách giáo khoa. Chia theo các đợt kiểm tra định kì . Bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo tính hệ thống, tính kế thừa và phát triển . Đánh giá đúng năng lực của học sinh, phân hóa đối tượng của học sinh. Đa dạng các loại hình bài tập . Mong thầy cô hãy down về làm tư liệu cho mình. Mọi ý kiến phản hồi hay thắc mắc mong thầy cô liên hệ với em tại đây

 

 

Đây là bộ đề thi tổng hợp chọn học sinh giỏi của huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng , do http://tieuhocvn.info tuyển chọn dành cho các thầy cô dạy . Các đề thi này soạn theo tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ đề này bám sát chương trình sách giáo khoa. Chia theo các đợt kiểm tra định kì . Bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo tính hệ thống, tính kế thừa và phát triển . Đánh giá đúng năng lực của học sinh, phân hóa đối tượng của học sinh. Đa dạng các loại hình bài tập . Mong thầy cô hãy down về làm tư liệu cho mình. Mọi ý kiến phản hồi hay thắc mắc mong thầy cô liên hệ với em tại đây

STT

Tên tài liệu, văn bản

Tải về

1

Đề khảo sát HSG lớp 4 môn Tiếng Việt năm học 2008 - 2009

Tải về

2

Đề khảo sát HSG lớp 4 môn Toán năm học 2008 - 2009

Tải về

3

Đề khảo sát HSG lớp 5 môn Tiếng Việt năm học 2008 - 2009

Tải về

4

Đề khảo sát HSG lớp 5 môn Toán năm học 2008 - 2009

Tải về

5

Đề khảo sát HSG lớp 5 môn Tiếng Việt năm học 2009 - 2010

Tải về

6

Đề khảo sát HSG lớp 5 môn Toán năm học 2009 - 2010

Tải về

Đề Toán thi học sinh giỏi bậc Tiểu học năm học 2007-2008 (tham khảo)
Tải về

 

Tổng hợp một số đề và bài vẽ thực hành bậc Tiểu học
Tải về

 

Tuyển tập 125 câu hỏi trắc nghiệm Tin học bậc Tiểu học
Tải về

 

Để ủng hộ trang http://tieuhoc.info, Mong thầy cô hãy nhấp chuột . Mỗi cái nhấp chuột  của thầy cô là ủng hộ em rất nhiều . Em xin cảm ơn.

 Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top