100 bài tập trắc nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5

100 bài tập trắc nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5

Đây là 100 bài tập trắc nghiệm dành cho thầy cô để giúp thầy cô ôn tập cho đội tuyển học sinh giỏi Toán 5. Nó có nhiều dạng bài điển hình về phân số, về yếu tố hình học , về cắt ghép hình, bài tập về diện tích.

100 bài tập trắc nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5

100 bài tập trắc nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5

Đây là 100 bài tập trắc nghiệm dành cho thầy cô để giúp thầy cô ôn tập cho đội tuyển học sinh giỏi Toán 5. Nó có nhiều dạng bài điển hình về phân số, về yếu tố hình học , về cắt ghép hình, bài tập về diện tích.

Nó dễ dàng giúp thầy cô in để phô tô cho các em ôn tập

Thầy cô nhấn vào đây để tải về:

100 bài tập trắc nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top