Thay sách giáo khoa

Tài liệu tập huấn giảng dạy môn Tiếng Anh 1- Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

Bộ sách Cùng học để phát triển năng lựcTài liệu tập huấn giảng dạy môn Tiếng Anh 1- Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực
Chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 có tên gọi chính thức là Chương trình giáo dục phổ thông Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 . Chương trình giáo dục phổ thông Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT - BGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2018. 

Read more ...

Tập huấn trực tuyến chương trình sách giáo khoa lớp 1 - 2018

 Tập huấn trực tuyến chương trình sách giáo khoa lớp 1 - 2018

Read more ...

11 câu hỏi phân tích kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc tiểu học trong chương trình GDPT 2018

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc tiểu học trong Tập huấn trực tuyến chương trình GDPT 2018 mà tieuhocvn giới thiệu sau đây là tài liệu hữu ích để các thầy cô tham khảo để viết cho mình kế hoạch bài dạy đúng và có chất lượng nhất thông qua bài  học minh họa  bài hát “Chào người bạn mới”

Read more ...

Chọn sách giáo khoa lớp 1 cho giáo viên hay cho học sinh

Chọn sách giáo khoa lớp 1 cho giáo viên hay cho học sinh

Read more ...

Subcategories

Top