Thay sách giáo khoa

Giúp Giáo viên tiểu học Tự bồi dưỡng Chương trình GDPT mới thành công

Giúp Giáo viên tiểu học Tự bồi dưỡng Chương trình GDPT mới thành công
Việc giúp Tự bồi dưỡng Chương trình GDPT mới thành công theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Phó giám đốc Chương trình ETEP đưa ra ý kiến rằng:

Việc bồi dưỡng giáo viên hiện nay được triển khai trên cơ sở kết hợp giữa kế hoạch tự bồi dưỡng của mỗi cá nhân với kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường cũng như của Phòng và Sở GD&ĐT.

Read more ...

Cách thức giúp Giáo viên tiểu học tự bồi dưỡng chương trình GDPT mới thành công

Cách thức giúp Giáo viên tiểu học tự bồi dưỡng chương trình GDPT mới thành công
Thưa thầy cô và các bạn.
Việc tự bồi dưỡng qua mạng dành cho giáo viên tiểu học ( nhất là các thầy cô sắp dạy Lớp 1 chương trình GDPT mới ) nhằm mục đích giúp giáo viên tiểu học không chỉ nắm chắc nội dung dạy học chiến lược mà còn trang bị cho thầy cô kỹ thuật dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học, giúp thầy cô cách thức đánh giá, giúp giáo viên tiểu học biết cách xây dựng kế hoạch bài học , Kĩ thuật giúp đỡ học sinh học tập, tham gia tốt các hoạt động giáo dục, đánh giá tốt sẽ làm thay đổi cách dạy học.

Read more ...

Giáo viên tiểu học tự bồi dưỡng online để dạy tốt Chương trình giáo dục mới

Giáo viên tiểu học tự bồi dưỡng online  để dạy tốt Chương trình giáo dục mới 

Giáo viên tiểu học tự bồi dưỡng qua internet để dạy tốt Chương trình giáo dục mới như thế nào?

Read more ...

Video về những đánh giá ban đầu về Kết quả thực nghiệm thay sách giáo khoa mới bậc tiểu học

Video về những đánh giá ban đầu về Kết quả thực nghiệm thay sách giáo khoa mới bậc tiểu học
Từ ngày 20/3-20/4, Bộ GD&ĐT và Ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông mới đã tiến hành dạy và học thực nghiệm chương trình tại 6 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là quá trình đặc biệt quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước cũng như Ban soạn thảo rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh trước khi triển khai ra đại trà.

Read more ...
Top