Thay sách giáo khoa

Danh mục 32 quyển sách giáo khoa Lớp 1 Chương trình phổ thông mới 2018

Danh mục 32 quyển sách giáo khoa Lớp 1 Chương trình phổ thông mới 2018

Trong 32 quyển sách giáo khoa mới lớp 1 thì có tới 24/32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành . Thống kê được :
- Môn Tiếng Việt 1 : có 5 đầu sách
- Môn Toán 1: có 5 đầu sách của 5 nhóm tác giả khác nhau
- Môn Đạo đức 1 : có 5 đầu sách dành cho Môn học này
- Môn Tự nhiên và Xã hội 1 có 3 đầu sách được phép lưu hành trong đó có 2 sản phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn 1 cuốn là của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
- Môn Giáo dục Thể chất 1: lần đầu tiên ở phổ thông có sách thể dục cho học sinh do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm biên soạn
- Môn Âm nhạc 1: có 5 đầu sách
- Môn Mĩ thuật 1 : có 5 đầu sách
- Hoạt động trải nghiệm 1 : có 3 đầu sách

Read more ...

Tài liệu Tập huấn Thay sách giáo khoa mới Môn Toán tiểu học

Tài liệu Tập huấn Thay sách giáo khoa mới Môn Toán tiểu học

1- THỰC TRẠNG CỦA VIỆC DẠY – HỌC TOÁN HIỆN NAY CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC


Phần lớn GV hiện nay chưa áp dụng một cách hiệu quả các PPDH và giáo dục tích cực. Các PPDH và giáo dục còn mang tính áp đặt, một chiều.
GV thường lệ thuộc vào SGK, không dám vượt ra khỏi khuôn khổ (gắn với việc kiểm tra đánh giá)
GV chưa thực hiện tốt đánh giá quá trình hay đánh giá năng lực của HS, chủ yếu đánh giá kết quả học tập dựa trên kiến thức môn học.

Read more ...

Một số kiến thức toán học đang dạy ở tiểu học thiếu thực tế.

Một số kiến thức toán học đang dạy ở tiểu học thiếu thực tế. Đây là bài viết   điểm lại cơ sở toán học và yếu tố thực tiễn hình thành nên một số kiến thức toán tiểu học. Để có cái nhìn khách quan, chúng tôi xem xét các kiến thức toán đó trong những bộ sách giáo khoa (SGK) khác nhau hiện đang được giảng dạy tại Việt Nam, Singapore và Mĩ.

Read more ...

Những kiến nghị xây dựng khung chương trình môn Toán ở tiểu học mới

Những kiến nghị xây dựng  khung chương trình môn Toán ở tiểu học mới
Đây là bài viết của tác giả : Dương Minh Thành - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh bàn về việc thiết kế chương trình Toán tiểu học mới. Giáo dục Việt Nam đã có nhiều thay đổi lớn trong hơn nửa thế kỉ qua, nhưng nội dung và phương pháp dạy toán, học toán ở phổ thông thì thay đổi khá chậm. Một nguyên nhân dễ thấy là Việt Nam thiếu những nghiên cứu sâu về chương trình và thiết kế xây dựng chương trình. Bắt đầu từ năm 1950, Việt Nam đã trải qua bốn lần thay đổi sách giáo khoa nhưng lần gần đây nhất năm 2002 chúng ta mới thực hiện một cách “bài bản”, đó là xây dựng chương trình trước, biên soạn tài liệu dạy thử nghiệm rồi mới làm sách giáo khoa chính thức.

Read more ...
Top