Thay sách giáo khoa

Chọn sách giáo khoa lớp 1 cho giáo viên hay cho học sinh

Chọn sách giáo khoa lớp 1 cho giáo viên hay cho học sinh

Read more ...

Tập huấn dạy bộ sách Lớp 1 "Cùng học và phát triển năng lực"

Tập huấn dạy bộ sách Lớp 1 "Cùng học và phát triển năng lực"Tập huấn dạy bộ sách Lớp 1 "Cùng học và phát triển năng lực"

Việc tập huấn cho giáo viên tiếp cận với bộ SGK lớp 1 mới rất quan trọng vì chính giáo viên là người truyền đạt ý tưởng của tác giả và thay đổi phương pháp dạy học để phù hợp với chương trình mới.

Read more ...

Bình đẳng giới trong sách giáo khoa lớp 1 Chương trình GDPT 2018

Bình đẳng giới trong sách giáo khoa lớp 1 Chương trình GDPT 2018 

Read more ...

Một vài nhận xét về lựa chọn sách giáo khoa Môn Đạo đức Lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018

Một vài nhận xét về lựa chọn sách giáo khoa Môn Đạo đức Lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018

.1. So sánh sách giáo khoa Môn Đạo đức 1 của các bộ sách

 

TT

 

Các nội dung đánh giá, nhận xét

NHẬN XÉT CÁC BỘ SÁCH

Kết nối tri thức với cuộc sống

Chân trời sáng tạo

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Cùng học để phát triển năng lực

Cánh diều

1

Nội dung và hình thức sách giáo khoa không trái với quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về xuất bản phẩm.

Nội dung và hình thức SGK không trái với quy định của pháp luật Việt Nam

Nội dung và hình thức đảm bảo tính pháp luật.

 - Nội dung và hình thức SGK không trái với quy định của pháp luật Việt Nam

Nội dung và hình thức đảm bảo tính pháp luật.

Nội dung và hình thức đảm bảo tính pháp luật.

2

Nội dung và hình thức sách giáo khoa không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội.

Nội dung và hình thức SGK không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, giới tính,…

Nội dung và hình thức đảm bảo tính bình đẳng.

 - Nội dung và hình thức SGK không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, giới tính,…

Nội dung và hình thức đảm bảo tính bình đẳng.

Nội dung và hình thức thế hiện tính đa dạng vùng miền (có h/s HS miền xuôi, miền núi), không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, giới tính (cân đối tranh ảnh HS nam và nữ)

3

Nội dung sách giáo khoa thể hiện đúng và đầy đủ nội dung của chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục; bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

-  Nhìn chung nội dung các bài học phù hợp với HS lớp 1

Thể hiện đúng và đầy đủ nội dung chương trình. Mạch nội dung xoay quanh những mối quan hệ với bản thân, gia đình, cộng đồng, môi trường bằng các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
Với định hướng giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp, kĩ năng cần thiết trong học tập và sinh hoạt

  - Nội dung  SGK thể hiện đúng và đầy đủ nội dung của chương trình môn học

 

 

 

- Nội dung  SGK thể hiện đúng và đầy đủ nội dung của chương trình môn học

 

Thể hiện đúng và đầy đủ nội dung chương trình môn học, phù hợp thực tễn đời sống Việt Nam.

4

Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo đảm chính xác, khách quan, nhất quán và phù hợp với trình độ học sinh; các số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng.

Các thuật ngữ, khái niệm, hình ảnh,… đảm bảo phù hợp với trình độ HS

Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, hình ảnh, …bảo đảm chính xác, phù hợp lứa tuổi HS.

- Các thuật ngữ, khái niệm, hình ảnh,… đảm bảo phù hợp với trình độ HS

Các thuật ngữ, khái niệm, hình ảnh,… đảm bảo phù hợp với trình độ HS

Thuật ngữ, khái niệm, hình ảnh, … phù hơp trình độ HS.

5

Các thành tựu khoa học mới liên quan đến chương trình môn học, hoạt động giáo dục được cập nhật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phù hợp với mục tiêu của chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

 

 

 

 

 

6

Những nội dung giáo dục về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý.

Có nội dung giáo dục về quyền trẻ em, bình đẳng giới

 

Đã thể hiện lồng ghép quyền trẻ em (Bài 1: Mái ấm gia đình); BVMT (Bài 10: Cùng thực hiện nội quy trường lớp)

- Có nội dung giáo dục về quyền trẻ em, bình đẳng giới

 

- Có nội dung giáo dục về quyền trẻ em, bình đẳng giới

 

Có thể hiện nội dung về quyền con người, quyền trẻ em, bảo vệ môi trường, …

7

Các bài học trong sách giáo khoa tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng sáng tạo các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm; tạo cơ hội và khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, phát huy tiềm năng của mỗi học sinh.

Sách có nhiều bài học(30 bài), dàn trải nội dung quá, đặc biệt là ở Chủ đề 1: Tự chăm sóc bản thân(4 bài)

Mỗi hoạt động đều được thể hiện thông qua những câu hỏi nhẹ nhàng, tình huống thiết thực, hình ảnh sinh động, phù hợp với nhận thức và gần gũi với thực tiễn đời sống của HS lớp 1, giúp HS rèn luyện phẩm chất và phát triển năng lực bản thân.

- Các bài học trong SGK tạo điều kiện cho GV sử dụng sáng tạo các PP và hình thức tổ chức dạy học lấy hoạt động học của HS làm trung tâm,…Sách có 8 chủ đề với 16 bài học, mỗi bài dạy trong 2 tiết đảm bảo với phân phối chương trình hiện nay.

 

Ở mỗi bài học, nội dung kiến thức được đa dạng hóa, trong đó, nhiều hoạt động khuyến khích HS độc lập suy nghĩ, đánh thức tiềm năng sáng tạo. HS được tương tác, tự quan sát, vận dụng, hình thành thói quen, hành vi qua câu chuyện , hành vi thực tế gần gũi.

Các bài học thiết kế kích thích dạy học tích cực với những hình thức đa dạng. Các câu hỏi, tình huống được thiết kế mở giúp GV, HS chủ động, sáng tạo trong cách dạy và học.

8

Các bài học trong sách giáo khoa thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh và yêu cầu về đánh giá kết quả giáo dục được quy định trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục, làm cơ sở cho việc đánh giá chính xác kết quả giáo dục.

     - Nội dung các bài học rõ ràng, hướng dẫn chi tiết,… đáp ứng yêu cầu cần đạt về phát triển phẩm chất, năng lực của HS,…

Các bài học không truyền thụ, cung cấp kiến thức có sẵn cho HS mà tổ chức, hướng dẫn để HS thông qua các hoạt động phù hợp, vừa sức, tự trải nghiệm, tự phát hiện các đặc điểm, dấu hiệu, biểu hiện, vai trò, giá trị, ý nghĩa… của những chuẩn mực hành vi phù hợp; qua đó hình thành kiến thức, kĩ năng cần lĩnh hội trong bài học.

 

    - Nội dung các bài học rõ ràng, hướng dẫn chi tiết,… đáp ứng yêu cầu cần đạt về phát triển phẩm chất, năng lực của HS,…

 

Mức độ tiếp cận kiến thức hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu của Chương trình, vừa phù hợp với sức học của đại đa số HS ở tất cả các vùng miền, đảm bảo sự thân thiện, gần gũi với mọi HS, GV

Các bài học thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ cần đạt về phẩm chất năng lực của HS thông qua các hoạt động được thiết kế rõ ràng, đa dạng vầ hình thức tổ chức.

9

Cấu trúc sách giáo khoa có đủ các thành phần cơ bản sau: phần, chương hoặc chủ đề; bài học; giải thích thuật ngữ; mục lục.

-  Cấu trúc SGK có đủ các thành phần cơ bản: phần, chương, chủ đề, bài học, giải thích thuật ngữ, mục lục. Cách sắp xếp các chủ đề phù hợp.

 

Sách không thể hiện rõ các chủ đề mà chia thành 14 bài học; Các thuật ngữ, mục lục được giải thích rõ ràng, cụ thể.

-  Cấu trúc SGK có đủ các thành phần cơ bản: phần, chương, chủ đề, bài học, giải thích thuật ngữ, mục lục. Đặc biệt ấn tượng nhất là cách sắp xếp thứ tự các chủ đề rất phù hợp với HS lớp 1( vì HS lớp 1 mới bắt đầu làm quen với trường mới, bạn mới,… nên sắp xếp dạy chủ đề 1: Thực hiện nôi quy trường, lớp với ba bài học … là rất phù hợp).

 

Không có phần giải thích thuật ngữ

Cấu trúc sách sđược chia thành 8 chủ đề gồm 14 bài học. Các mục lục, thuật ngữ được giải thích rõ ràng, cụ thể.

10

Cấu trúc bài học trong sách giáo khoa bao gồm các thành phần cơ bản sau: mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng.

- Cấu trúc các bài học đủ các thành phần: Mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng được sắp xếp ở 2 mặt giấy( 2 trang), nhưng chủ đề 2, bài 5 lại có đến 6 trang

 

Mỗi bài học đều bao gồm các hoạt động: Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Thực hành được kí hiệu và ghi rõ ràng.

- Cấu trúc các bài học đủ các thành phần: Mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng phần lớn được sắp xếp ở 4 mặt giấy( 4 trang) phù hợp

 

Mỗi bài thường có các hoạt động: Khởi động, khám phá, luyện tập, vận dụng và chỉ được kí hiệu bằng màu sắc không ghi cụ thể tên HĐ.

Mỗi bài được thiết kế 4 hoạt động rõ ràng: Khởi động – Khám phá – Luyện tập – Vận dụng. Hoạt động khởi động được thiết kế phong phú với nhiều hình thức như hát, trò chơi, chia sẻ kinh nghiệm, … Hoạt động Khám phá với các tình huống, bối cảnh phù hợp HS lớp 1,.. Nội dung ghi nhớ bằng nhứng câu thơ đơn giản, dễ hiểu, HS dễ đọc, dễ nhớ,

11

Ngôn ngữ sử dụng trong sách giáo khoa là tiếng Việt (trừ sách giáo khoa ngoại ngữ và sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số), bảo đảm các quy định về chính tả và ngữ pháp, các chữ viết tắt, các ký hiệu, phiên âm, đơn vị đo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

- Ngôn ngữ sử dụng trong SGK là Tiếng Việt

 

Ngôn ngữ đảm bảo các quy định về chính tả, ngữ pháp, diễn đạt dễ hiểu, phù hợp lứa tuổi học sinh.

- Ngôn ngữ sử dụng trong SGK là Tiếng Việt

 

Ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp đối tượng HS lớp 1.

Ngôn ngữ sử dụng đảm bảo các quy dụng về chính tả, ngữ pháp, diễn đạt dễ hiểu đối với HS lớp 1.

12

Hình thức trình bày sách giáo khoa cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ.

 - Hình thức trình bày cân đối hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, cỡ chữ phù hợp HS lớp 1

 

Sách khi xem có cảm giác bị lóa do chất liệu giấy in.

- Hình thức trình bày cân đối hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, cỡ chữ phù hợp HS lớp 1

 

Hệ thống kí hiệu hoạt động bằng màu sắc buộc HS phải ghi nhớ.

Hình thức trình bày cân đối, hài hòa kênh hình và kênh chữ. Kiểu chữ, cỡ chữ hợp lí.

13

Tranh, ảnh, bảng biểu, đồ thị, bản đồ, hình vẽ trong sách giáo khoa rõ ràng, chính xác, cập nhật, có tính thẩm mỹ, phù hợp với nội dung bài học, lứa tuổi học sinh và chỉ rõ nguồn trích dẫn.

- Tranh ảnh, hình vẽ rõ nét phù hợp với nội dung bài học, lứa tuổi HS

Hình ảnh sinh động, phù hợp với nhận thức và gần gũi với thực tiễn đời sống của HS lớp 1, giúp HS rèn luyện phẩm chất và phát triển năng lực bản thân.

- Tranh ảnh, hình vẽ rõ nét phù hợp với nội dung bài học, lứa tuổi HS

- Kết hợp hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ. Kênh chữ được diễn đạt ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, gần gũi với HS. Sách được in trên khổ giấy to, chất lượng giấy tốt, hình ảnh, màu sắc đẹp, hấp dẫn, kích thích trí tò mò và tư duy sáng tạo của HS

Tranh ảnh, hình vẽ rõ nét, phù hợp nội dung bài học, đối tượng HS.

2. Nhận xét chung về sách Đạo đức 1 của từng bộ sách

  1. Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

* Ưu điểm:

- Hệ thống bài học được tích hợp giáo dục đạo đức, KNS – GTS.

- Thiết kế chuỗi hoạt động của học sinh đi từ cảm xúc đạo đức, phán đoán đạo đức, lựa chọn hành vi -> Hành vi đạo đức.

- Hướng dẫn học sinh biết lập Kế hoạch và thực hiện kế hoạch cá nhân., hình thành thói quen, nề nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

- Sách được in màu, hình thức đẹp, hài hòa, hấp dẫn, phù hợp với đối tượng học sinh lớp 1.

* Tồn tại:

- Một số Hoạt động quá sức với HS lớp 1 ( HĐ Luyện tập ở BT 3 trang 16)

- Giữa kênh hình và kênh chữ thiếu gắn kết (Bài 3, trang 15)

- Màu sắc hơi tối.

- Tranh làm hình bìa chưa phù hợp, chưa có tính giáo dục về ATGT.

  1. Chân trời sáng tạo.

* Ưu điểm:

- 8 chủ đề trong chương trình được chia làm 14 bài học phù hợp, mỗi bài học gồm các hoạt động: Khởi động – Khám phá – Luyện tập – Thực hành.

-  Các câu hỏi trong mỗi hoạt động nhẹ nhàng, tình huống thiết thực.

- Hình ảnh sinh động, phù hợp với nhận thức và gần gũi đời sống thực tiễn của học sinh lớp 1 giúp HS rnef luyện phẩm chất và năng lực của bản thân.

- Các bài học không truyền thụ, cung cấp kiến thức cóp sẵn mà tổ chức hướng dẫn HS thông qua HĐ phù hợp, vừa sức, tự trải nghiệm, tự phát hiện các đặc điểm, dấu hiệu, biểu hiện, vai trò,… của các chuẩn mực hành vi phù hợp.

* Tồn tại:

- Kênh chữ hơi nhỏ.

- Sách khi xem có cảm giác bị lóa.

- Một số nội dung chốt bài học chưa cụ thể, còn chung chung.

  1. Cùng học để phát triển năng lực.

* Ưu điểm:

- Các thuật ngữ, hình ảnh đảm bảo phù hợp với Hs lớp 1.

- Ở mỗi bài, nội dung kiến thức đa dạng, khuyến khích Hs độc lập suy nghĩ, đnahs thức tiềm năng sáng tạo của HS.

- Chương trình phù hợp với học sinh, hình thức trình bày hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ.

* Tồn tại:

- Không có phần giải thích thuật ngữ.

- Các hoạt động chỉ được kí hiệu bằng màu sắc, không ghi cụ thể tên hoạt động buộc học sinh phải ghi nhớ.

  1. Kết nối tri thức với cuộc sống.

* Ưu điểm:

- 8 chủ đề thiết kế thành 30 bài học với 30 chuẩn mực hành vi nhỏ.

- Mạch nội dung được sắp xếp khoa học theo cấu trúc đồng tâm.

- Cầu trúc mỗi bài:

+ Dựa trên nhận thức của học sinh: Từ việc nhận biết -> thấu hiểu-> Tin tưởng -> Hành động.

+ Qua quan sát tranh ảnh, tình huống học sinh tự khám phá các chuẩn mực hành vi đúng tránh hành vi sai -> Linh hoạt, sáng tạo vận dụng những điều đã học vào việc xử lí tình huống.

- Kết hợp hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ, đặc biệt ưu tiên kênh hình ở những bài đầu tiên.

- Sách in trên giấy khổ to, chất lượng giấy tốt, màu sắc đẹp, hấp dẫn, kích thích trí tò mò và tư duy sáng tạo của HS.

- Giúp HS phát huy năng lực của bản thân thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng: Quan sát, nghe, đọc, kể chuyện, thảo luận nhóm, chơi trò chơi, đóng vai xử lí tình huống,….

* Tồn tại:

- Tranh minh họa ở bìa thiết kế chưa đẹp, chưa bao quát được nội dung cuốn sách.

- Tranh ở một số bài, cỡ chữ hơi nhỏ so với học sinh lớp 1.

5. Cánh diều:

-  Có đầy đủ SGK dành cho tất cả các môn học (Toán 1, Tiếng Việt 1, Tự nhiên và Xã hội 1, Đạo đức 1, Âm nhạc 1, Mĩ thuật 1, Giáo dục thể chất 1) và hoạt động giáo dục bắt buộc (Hoạt động trải nghiệm 1) của lớp 1 theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Nội dung và hình thức thế hiện tính đa dạng vùng miền.

- Thuật ngữ, khái niệm, hình ảnh, … phù hơp trình độ HS.

- Các hoạt động được thiết kế rõ ràng, đa dạng về hình thức tổ chức.

- Hoạt động khởi động được thiết kế phong phú với nhiều hình thức như hát, trò chơi, chia sẻ kinh nghiệm, … Hoạt động Khám phá với các tình huống, bối cảnh phù hợp HS lớp 1,.. Nội dung ghi nhớ bằng những câu thơ đơn giản, dễ hiểu, HS dễ đọc, dễ nhớ,

- Hình thức trình bày cân đối, hài hòa kênh hình và kênh chữ. Kiểu chữ, cỡ chữ hợp lí.

3. Nên chọn sách Đạo đức Lớp 1 của bộ nào?

Qua nghiên cứu và tìm hiểu 4 bộ tài liệu, từ những ưu điểm, tồn tại của từng cuốn, nhóm chúng tôi đề xuất chọn bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống.

          Lí do chúng tôi chọn bộ sách này là vì:

Trình tự nội dung các chủ đề hợp lí. Bộ sách gồm có 8 chủ đề: Tự chăm sóc bản thân (4 bài); Yêu thương gia đình (1 bài); Quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình (4 bài); Thực hiện nội quy trường lớp (5 bài); Sinh hoạt nề nếp (2 bài); Tự giác làm việc của mình (3 bài); Thật thà (4 bài); Phòng tránh tai nạn thương tích (7 bài). Trong đó, những chủ đề thuộc về giáo dục kĩ năng được xây dựng nhiều bài hơn rất phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Ví dụ: Chủ đề 8: Phòng tránh tai nạn thương tích được chia ra 7 nội dung rõ ràng, phù hợp với thực tiễn hàng ngày: Tai nạn giao thông, Đuối nước, Bỏng, Ngã, Điện giật, Ngộ độc thực phẩm, Phòng tránh xâm hại.

Chương trình gồm 30 bài, mỗi bài học thiết kế 4 hoạt động rõ ràng gồm: Khởi động, khám phá, Luyện tập, Vận dụng và gói gọn trong 1 tiết học. Nội dung bài học trong mỗi chủ đề khai thác hợp lí, phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh lớp 1. Nội dung ghi nhớ gọn, được thể hiện bằng thơ nên học sinh dễ nhớ, dễ thuộc. 

 Tuy nhiên, để bộ sách được hoàn thiện hơn, nhóm chúng tôi có một số góp ý như sau:

+ Bài 5: Gia đình của em, có nội dung dài hơn so với các bài khác, được dạy trong mấy tiết? Nội dung các hoạt động thiết kế trong bài 5 hơi dài.

+ Bài 6: Lễ phép, vâng lời ông bà, bố mẹ. Nội dung ở chữ tranh hơi nhiều, trong khi đó, ở thời điểm này, HS lớp 1 chưa đọc được.

Nhấn vào đây để tải về: >>>> Một vài nhận xét về lựa chọn sách giáo khoa Môn Đạo đức Lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018 

Top