Thay sách giáo khoa

Nội dung 9 mô đun Bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Nội dung 9 mô đun Bồi dưỡng giáo viên tiểu theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Mô đun 1. Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
1. Tư tưởng chủ đạo và quan điểm phát triển Chương trình GDPT;

2. Cấu trúc Chương trình GDPT 2018 bao gồm sự gắn kết giữa Chương trình tổng thể và chương trình môn học; các mạch nội dung được thể hiện qua các chủ đề học tập;

3. Một số đặc trưng của Chương trình GDPT 2018 gồm yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, giáo dục tích hợp và phân hóa, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục STEM, tính mở và linh hoạt của Chương trình;

Read more ...

Hướng dẫn đánh giá học sinh lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết: Bộ đang rất tích cực triển khai Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT. Trong đó, tinh thần cốt lõi là chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục chú trọng phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực người học.

Read more ...

Giới thiệu Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 Chương trình 2018 Năm học 2020- 2021

Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 Chương trình 2018  Năm học 2020- 2021Giới thiệu Sách giáo khoa Tỉếng Việt 1 Chương trình 2018 Năm học 2020- 2021

Slogan: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
NHÀ XUẤT BẢN GIẢO DỤC VIỆT NAM CÔNG TY CỐ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC
GS.TS. Đỗ Việt Hùng

Read more ...

Danh mục 32 quyển sách giáo khoa Lớp 1 Chương trình phổ thông mới 2018

Danh mục 32 quyển sách giáo khoa Lớp 1 Chương trình phổ thông mới 2018

Trong 32 quyển sách giáo khoa mới lớp 1 thì có tới 24/32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành . Thống kê được :
- Môn Tiếng Việt 1 : có 5 đầu sách
- Môn Toán 1: có 5 đầu sách của 5 nhóm tác giả khác nhau
- Môn Đạo đức 1 : có 5 đầu sách dành cho Môn học này
- Môn Tự nhiên và Xã hội 1 có 3 đầu sách được phép lưu hành trong đó có 2 sản phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn 1 cuốn là của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
- Môn Giáo dục Thể chất 1: lần đầu tiên ở phổ thông có sách thể dục cho học sinh do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm biên soạn
- Môn Âm nhạc 1: có 5 đầu sách
- Môn Mĩ thuật 1 : có 5 đầu sách
- Hoạt động trải nghiệm 1 : có 3 đầu sách

Read more ...
Top