Bao giờ sẽ có sách giáo khoa theo chương trình mới?

Bao giờ sẽ có sách giáo khoa theo chương trình mới?Bao giờ sẽ có sách giáo khoa theo chương trình mới?

Thưa thầy cô và các bạn, theo nguồn tin từ Vụ Tiểu học, dự kiến, đến tháng 4/2018 sẽ có sách giáo khoa mới Lớp 1 và Lớp 6 theo chương trình mới để triển khai tập huấn giáo viên và tthực dạy  trong năm học 2018 -2019.

 

Bao giờ sẽ có sách giáo khoa theo chương trình mới?

Thưa thầy cô và các bạn, theo nguồn tin từ Vụ Tiểu học, dự kiến, đến tháng 4/2018 sẽ có sách giáo khoa mới Lớp 1 và Lớp 6 theo chương trình mới để triển khai tập huấn giáo viên và tthực dạy  trong năm học 2018 -2019.
Bao giờ sẽ có sách giáo khoa theo chương trình mới?
Ban Soạn thảo chương trình sách giáo khoa mới cho biết, chương trình tổng thể đã đưa lên mạng lấy ý kiến, sau đó, dự kiến sẽ được ký chứng thực vào tháng 9/2017, và việc soạn sách giáo khoa sẽ được gấp rút thực hiện.

Bên cạnh làm chương trình tổng thể thì chương trình các môn học cụ thể cũng được xây dựng song song. Cho đến thời điểm này, về cơ bản các môn đã định hình.

Theo kế hoạch, tháng 5/2017, các môn học sẽ phải trình văn bản dự thảo lần một chương trình môn học cho Hội đồng thẩm định quốc gia về môn học.

Tháng 9/2017, chương trình môn học được ký duyệt công bố cùng văn bản chương trình tổng thể.

Để thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu của Nghị quyết 88 Quốc hội thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có biên soạn một bộ sách giáo khoa.

Nếu không có gì thay đổi, dự kiến, đến tháng 4/2018 sẽ có sách giáo khoa mới lớp 1 và lớp 6 để tập huấn giáo viên và triển khai trong năm học 2018-2019.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top