Video về những đánh giá ban đầu về Kết quả thực nghiệm thay sách giáo khoa mới bậc tiểu học

Video về những đánh giá ban đầu về Kết quả thực nghiệm thay sách giáo khoa mới bậc tiểu học
Từ ngày 20/3-20/4, Bộ GD&ĐT và Ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông mới đã tiến hành dạy và học thực nghiệm chương trình tại 6 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là quá trình đặc biệt quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước cũng như Ban soạn thảo rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh trước khi triển khai ra đại trà.Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top