Giáo viên tiểu học tự bồi dưỡng online để dạy tốt Chương trình giáo dục mới

Giáo viên tiểu học tự bồi dưỡng online  để dạy tốt Chương trình giáo dục mới 

Giáo viên tiểu học tự bồi dưỡng qua internet để dạy tốt Chương trình giáo dục mới như thế nào?

Thưa thầy cô và các ban.
Năm học tới 2020 - 2021, cấp tiểu học chúng ta sẽ đồng loạt triển khai dạy sách giáo khoa Lớp 1 chương trình mới. Để chuẩn bị những kĩ năng sư phạm hay kiến thức chuyên môn cho giáo viên tiểu học dạy tốt sách giáo khoa Lớp 1 mới thì thầy cô tiểu học chúng ta phải nắm được cái cơ bản của Nọi dung Chương trình giáo dục mới. Những vấn đề cơ bản của xây dựng khung chung về dạy học định hướng năng lực đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra. Và đặc biệt hơn cả thầy cô sẽ tự học qua internet với các tài liệu đính kèm, các thầy cô phải nghiên cứu được cách thức tổ chức dạy học, kỹ thuật dạy học, đánh giá, đặc biệt là đánh giá. và đặc biệt hơn cả, nếu giáo viên tiểu học có khả năng đánh giá tốt sẽ biết học sinh cần gì và điều chỉnh kịp thời việc dạy học.

Việc bồi dưỡng qua mạng này là phù hợp với hoạt động bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên đang được áp dụng theo thông tư 26/2012/TT-BGDĐT, ngày 10/7/2012 mà đang diễn ra thường xuyên ở các trường tiểu học hiện nay.

Theo đó, giáo viên tiểu học sẽ được đánh giá kết quả bồi dưỡng thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch cũng như kết quả vận dụng kiến thức được bồi dưỡng vào trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh trên internet.

Trong giai đoạn sắp tới, công tác bồi dưỡng giáo viên sẽ được triển khai kết hợp giữa hình thức qua mạng và trực tiếp. Trong đó, giai đoạn tự bồi dưỡng qua mạng giúp giáo viên chủ động tiếp cận nguồn học liệu mới, khi đó các bài học trên mạng luôn có phần kiểm tra, tự đánh giá nhằm giúp giáo viên tự rèn luyện và phát triển kĩ năng kiến thức mới.

Hệ thống quản lý học tập sẽ có tính năng lưu vết ghi nhận kết quả học tập, sản phẩm của các thầy cô gửi qua email, video ngắn, hay các dự án... của giáo viên trong giai đoạn tự học qua mạng.

Quan trọng hơn, đến giai đoạn bồi dưỡng trực tiếp, các giáo viên sẽ được yêu cầu trao đổi thảo luận dựa trên những kiến thức đã tự học trong giai đoạn tự học qua mạng. Các thầy cô tiểu học sẽ tạo lập các group học tập, chia sẻ và tận dụng các tap cộng đồng của các mạng xã hội đang thịnh hành để chia sẻ kiến thức cùng nhau.

Vì vậy, có thể thấy khả năng chiếm lĩnh kiến thức kĩ năng mới của giáo viên tiểu phụ thuộc rất nhiều vào tính tự chủ, tự giác và trình độ sử dụng công nghệ thông tinh trong quá trình tự học qua mạng, góp phần nâng cao nghiệp vụ sư phạm và dạy tốt chương trình thay sách Lớp 1 vào năm tới.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top