Cách thức giúp Giáo viên tiểu học tự bồi dưỡng chương trình GDPT mới thành công

Cách thức giúp Giáo viên tiểu học tự bồi dưỡng chương trình GDPT mới thành công
Thưa thầy cô và các bạn.
Việc tự bồi dưỡng qua mạng dành cho giáo viên tiểu học ( nhất là các thầy cô sắp dạy Lớp 1 chương trình GDPT mới ) nhằm mục đích giúp giáo viên tiểu học không chỉ nắm chắc nội dung dạy học chiến lược mà còn trang bị cho thầy cô kỹ thuật dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học, giúp thầy cô cách thức đánh giá, giúp giáo viên tiểu học biết cách xây dựng kế hoạch bài học , Kĩ thuật giúp đỡ học sinh học tập, tham gia tốt các hoạt động giáo dục, đánh giá tốt sẽ làm thay đổi cách dạy học.


Giáo viên tiểu học tự bồi dưỡng qua mạng cũng sẽ nghiên cứu dạy học chiến lược, cách cung cấp và tần suất học liệu cho học sinh, cách áp dụng học liệu trong đánh giá; nghiên cứu kinh nghiệm đánh giá năng lực quốc tế, các nguyên tắc đánh giá, xây dựng và sử dụng rubrik trong đánh giá theo năng lực, thiết kế nhiệm vụ sau đánh giá, việc đánh giá phải có giá trị và đáng tin cậy, đặc biệt phải mang tính phát triển, chỉ ra con đường tiến bộ cho học sinh.

Giáo viên tiểu học tự bồi dưỡng qua mạng phải hiểu được sợi chỉ xuyên suốt chương trình GDPT mới là việc chuyển hướng từ giáo dục định hướng kiến thức sang định hướng dạy học và giáo dục phát triển năng lực ở cấp tiểu học.
Các bài giảng qua mạng sẽ giúp thầy cô nắm chắc các năng lực chung được quy định trong Chương trình Tổng thể vào dạy học. Nắm vững được phương pháp dạy học phát triển năng lực. Giáo viên tiểu học để có thể soạn tốt được giáo án và tổ chức dạy học phát triển năng lực cho học sinh.

Giáo viên tiểu học tự bồi dưỡng qua mạng biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng là chủ trương đúng, đòi hỏi GV phải có nhu cầu tự thân. Như GS Đinh Quang Báo, Phó Giám đốc Kỹ thuật Dự án RGEP cho rằng:

Điều kiện để Giáo viên tiểu học tự bối dưỡng chương trình GDPT mới qua mạng thành công
Giáo viên tiểu học tự bồi dưỡng qua mạng thành công thì trước hết, người học cần có đủ 3 điều kiện chính sau:

Một là, mỗi nhà trường, ban giám hiệu cần tạo thành cộng đồng học tập, tương tác hỗ trợ nhau để phát triển nghề nghiệp như: lập kế hoạch, cách thức tổ chức, điều kiện vật chất, và nội dung kiểm tra đánh giá, lập báo cáo, liên hệ với ban tổ chức,..

Thứ hai là, Giáo viên tiểu học phải có những hệ thống học liệu hỗ trợ một cách cập nhật thường xuyên. Đòi hỏi thầy cô phải kết nối internet, kĩ thuật download, upload bài giảng tài liệu, cách sử dụng các phần mềm tối thiểu, cách sử dụng email, cách tương tác mạng xã hội,...

Thứ ba là, họ phải biết cách tự bồi dưỡng. Cách ghi chép, ý thức tự học, thời khóa biểu học tập, tự đặt ra mức đọc cần đạt, có kinh nghiệm để đạt được mục tiêu bài học,...

Làm thế nào để GV có nhu cầu tự bồi dưỡng?

Trong hệ thống học liệu, ngoài những học liệu văn bản, các tài liệu ấn phẩm thì có hệ thống tài liệu online. Bộ GD-ĐT cũng đã chuẩn bị những tài liệu cơ bản để bồi dưỡng cho GV theo 2 hình thức tài liệu đó.

Muốn để GV xuất hiện nhu cầu tự bồi dưỡng, thì yếu tố đầu tiên quyết định đó là họ phải ý thức được trách nhiệm nghề nghiệp của mình trước học sinh, phụ huynh và xã hội.

Cấp quản lí đặc biệt là ban giám hiệu các trường tiểu học  phải được đánh giá thường xuyên. Trong đánh giá thường xuyên thì tự đánh giá của GV là quan trọng nhất, và đánh giá của tổ chức, đồng nghiệp.

Hệ thống chính sách  phải được khích lệ bằng những chính sách, ví dụ như những chính sách đãi ngộ vật chất (tăng lương sớm, được ưu tiên cử đi bồi dưỡng…).

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top