Giúp Giáo viên tiểu học Tự bồi dưỡng Chương trình GDPT mới thành công

Giúp Giáo viên tiểu học Tự bồi dưỡng Chương trình GDPT mới thành công
Việc giúp Tự bồi dưỡng Chương trình GDPT mới thành công theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Phó giám đốc Chương trình ETEP đưa ra ý kiến rằng:

Việc bồi dưỡng giáo viên hiện nay được triển khai trên cơ sở kết hợp giữa kế hoạch tự bồi dưỡng của mỗi cá nhân với kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường cũng như của Phòng và Sở GD&ĐT.

Giáo viên  tiểu học bồi dưỡng Chương trình GDPT mới phải thực hiện như thế nào?

Theo đó, công tác bồi dưỡng chuyên môn có tính chất thường xuyên liên tục chứ không chỉ tập trung ngắn hạn vào một thời gian nhất định trong năm học. Ví dụ: Các giáo viên thường xuyên tham gia vào các hoạt động chuyên môn theo mô hình nghiên cứu bài học là một biện pháp bồi dưỡng và phát triển cộng đồng học tập trong mỗi trường học có nhiều hiệu quả. Ban giám hiệu nhà trường cũng đồng thời đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá, chuyển từ việc kiểm tra ghi nhớ kiến thức sang đánh giá năng lực, từ chủ yếu đánh giá kết qủa học tập sang đánh giá kết quả học tập với đánh giá quá trình, đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

Trong giai đoạn tới, công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học dạy Chương trình GDPT mới, dạy thay sách lớp 1 sẽ được triển khai theo hình thức học kết hợp nên các học liệu luôn có sẵn trong trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS).

Bên cạnh đó, mỗi một trường học sẽ có đội ngũ giáo viên cốt cán, những người sẽ đồng hành hỗ trợ các đồng nghiệp trong quá trình tự bồi dưỡng tại trường.

Vai trò của hiệu trưởng tiểu học bồi dưỡng Chương trình GDPT mới

Thực tế, hiệu trưởng trường tiểu học nhà trường phổ thông không chỉ đơn thuần là những nhà quản lý mà còn phải hiểu biết một cách sâu sắc về Chương trình mới ở góc độ người quản lý, tổ chức, lập kế hoạch, triển khai và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, từ nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục,… Có thể nói, hiệu trưởng giống như nhạc trưởng, điều khiển “dàn nhạc nhà trường”, đáp ứng yêu cầu đổi mới.
Hiệu trưởng trường tiểu học phải hiểu biết về Chương trình, phương pháp, cách thức tổ chức dạy học, đánh giá kết quả giáo dục, từ đó đánh giá đúng và động viên kịp thời sức lao động, sự sáng tạo của giáo viên. Đặc biệt, hiệu trưởng phải hiểu rõ Chương trình và biết được thích hợp với người dạy, người học như thế nào.

Điểm mới của cách thức bồi dưỡng Chương trình Giáo dục tiểu học mới

Căn cứ vào kế hoạch tổng thể của BỘ GD&ĐT về bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình GDPT mới, sự chuẩn bị của các trường sư phạm trong khuôn khổ Chương trình ETEP có thể thấy công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của Bộ GD&ĐT đang tiến hành có một số điểm nổi bật mới đây:

- Có sự đa dạng và phân chia rõ ràng các đối tượng được bồi dưỡng. Cụ thể có 4 đối tượng được bồi dưỡng là: Giảng viên sư phạm; Cán bộ quản lý giáo dục cấp sở, phòng; Hiệu trưởng các trường phổ thông và giáo viên phổ thông.

- Nội dung bồi dưỡng tập trung vào chương trình và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (bao gồm chương trình tổng thể và chương trình các môn học, hoạt động giáo dục). Đây là điểm khác biệt lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam.
- Học liệu bồi dưỡng được thiết kế đa dạng, hỗ trợ tối đa cho các hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, khai thức được thế mạnh của công nghệ thông tin.
Những học liệu đó bao gồm: Tài liệu đọc; Tài liệu tập huấn; Infographic; video…
Về phương pháp bồi dưỡng chú trọng vào thực hành, hoạt động và định hướng sản phẩm nhằm tích cực hoá các hoạt động tập huấn cũng như kiểm soát chất lượng tập huấn.

- Công nghệ thông tin được khai thác tối đa để tổ chức các khoá tập huấn theo hình thức kết hợp (blended learning). Theo hình thức này, quá trình tập huấn được thông qua 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1, tiếp cận với nguồn học liệu tập huấn (qua mạng). Giai đoạn 2, trao đổi thảo luận và thực hành tại các buổi tập huấn (trực tiếp). Giai đoạn 3, tiếp tục hỏi đáp và trao đổi thông tin trong quá trình vận dụng tại nhà trường (qua mạng).

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top