Tập huấn trực tuyến chương trình sách giáo khoa lớp 1 - 2018

 Tập huấn trực tuyến chương trình sách giáo khoa lớp 1 - 2018

BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK ĐỂ HỌC NHÉ! NGÀY 22/6/2020: MÔN Toán - Kết nối tri thức với cuộc sống: .TỪ 08:00 – 17:00: https://meet.google.com/jwr-zqdr-kuq NGÀY 24/6/2020. MÔN Tự nhiên và Xã hội - Kết nối tri thức với cuộc sống. TỪ 08:00 – 17:00: https://meet.google.com/qae-ojft-aur NGÀY 25/6/2020. MÔN Hoạt động trải nghiệm (A) - Kết nối tri thức với cuộc sống TỪ 08:00 – 17:00: https://meet.google.com/ewu-uymt-ayd NGÀY 26/6/2020. MÔN Đạo đức - Kết nối tri thức với cuộc sống TỪ 08:00 – 17:00: https://meet.google.com/jwr-zqdr-kuq NGÀY 26/6/2020. MÔN Hoạt động trải nghiệm (B) - Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.TỪ 08:00 – 17:00: https://meet.google.com/ipq-vckw-ahn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top