Đáp án 11 Câu hỏi Tập huấn Môn Tự nhiên Xã hội - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP HUẤN MÔN TOÁN - BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNGĐáp án 11 Câu hỏi Tập huấn  Môn Tự nhiên Xã hội - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP HUẤN MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI- BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Đây là Đáp án 10 Câu hỏi Tập huấn Môn Tự nhiên và xã hội  - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống dành cho các giáo viên sắp dạy Lớp 1 với bộ sách Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án để đối chiếu với kết quả kiểm tra của mình, giúp cho thầy cô có cái nhìn đúng về nội dung tập huấn môn Tự nhiên và xã hội Lớp 1

 Câu hỏi 1:

Những điểm nổi bật/điểm mới của SGK TN và XH 1 là:

A. Tuyến nhân vật xuyên suốt
B. Tuyến nhân vật xuyên suốt là Nam và Lan
C. Chốt kiến thức, kĩ năng, thái độ sau mỗi bài học
D. Học sinh được tham gia các dự án học tập

Câu hỏi 2:
Cách cấu trúc một chủ đề trong SGK Tự nhiên và Xã hội 1 có gì khác so với SGK hiện hành?

A. Cuối mỗi chủ đề có bài ôn tập
B. Cuối mỗi chủ đề có hoạt động tự đánh giá và gới ý làm sản phẩm học tập
C. Cuối mỗi chủ đề có hoạt động thực hành và vận dụng
D. Một chủ đề được chia ra các bài học

Câu hỏi 3:
Các logo dưới đây lần lượt thể hiện các hoạt động học tập nào có trong cấu trúc bài học SGK TN và XH 1

A. Khám phá, vận dụng, thực hành
B. Vận dụng, thực hành, khám phá
C. Khám phá. thực hành, vận dụng
D. Thực hành, vận dụng, khám phá

Câu hỏi 4:
Cấu trúc của bài học lần lượt diễn ra theo thứ tự là các hoạt động nào?

A. Khởi động, khám phá, thực hành, liên hệ
B. Mở đầu, khám phá, vận dụng, thực hành
C. Khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng
D. Khởi động, khám phá, vận dụng, thực hành

Câu hỏi 5:
Mô tả nào dưới đây là đúng khi nói về hoạt động “Vận dụng” có trong cấu trúc bài học SGK TN và XH 1?

A. Là hoạt động giúp HS củng cố và khắc sâu hoặc mở rộng kiến thức đã được khám phá
B. Là hoạt động khởi đầu của bài học, có vai trò tạo tâm thế cho HS vào bài học mới. Ngoài ra, hoạt động này cũng có tác dụng kết nối các kiến thức, kinh nghiệm đã có của HS với bài học mới
C. Là hoạt động HS được áp dụng các kiến thức, kĩ năng đã khám phá và thực hành luyện tập vào các tình huống tương tự; các tình huống mới; vận dụng vào cuộc sống
D. Là hoạt động HS được trải nghiệm, tương tác để khám phá ra kiến thức của bài học

Câu hỏi 6:
“Hoạt động giúp HS củng cố và khắc sâu hoặc mở rộng kiến thức đã được khám phá” là mô tả cho hoạt động nào trong cấu trúc bài học SGK TN và XH 1?

A. Khởi động
B. Vận dụng
C. Khám phá
D. Thực hành

Câu hỏi 7:
Hình thức đánh giá môn TN và XH là gì?

A. Đánh giá bằng điểm số
B. Đánh giá bằng nhận xét
C. Đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số
D. Học kì II đánh giá bằng điểm số

Câu hỏi 8:
Theo anh (chị), qua thông điệp “kết nối tri thức với cuộc sống” các tác giả muốn gửi gắm điều gì qua các bài học TN và XH 1?

A. HS được học về những điều thiết thực với cuộc sống
B. Nội dung dạy học phản ảnh những thành tựu hiện đại của khoa học kĩ thuật
C. HS được trải nghiệm trong môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh
D. HS được vận dụng những điều đã học vào giải quyết các vấn đề của cuộc sống

Câu hỏi 9:
Cấu trúc mỗi bài trong sách giáo viên TN và XH 1 có đặc điểm:

A. Gồm các mục: mục tiêu, chuẩn bị và hoạt động dạy học và gợi ý hướng dẫn tổ chức các hoạt động
B. Gồm: Mục tiêu môn học; Giới thiệu sách Tự nhiên và Xã hội 1; 3. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn TN và XH; Đánh giá kết quả học tập môn TN và XH
C. Gồm hướng dẫn dạy học 28 bài học của 6 chủ đề được sắp xếp theo đúng trật tự SGK TN và XH 1
D. Gồm hướng dẫn sử dụng sách, hướng dẫn tổ chức dạy học theo các chủ đề của SGK TN và XH 1

Câu hỏi 10:
Nội dung phần 2 trong sách giáo viên TN và XH 1 có đặc điểm:

A. Gồm các hướng dẫn cách thực hiện các hoạt động học tập tự: (1) Khởi động; (2) Khám phá, (3) Thực hành và (4) Vận dụng
B. Gồm: Mục tiêu môn học; Giới thiệu sách Tự nhiên và Xã hội 1; 3. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn TN và XH; Đánh giá kết quả học tập môn TN và XH
C. Gồm các nội dung hướng dẫn dạy 28 bài học của 6 chủ đề được sắp xếp theo đúng trật tự SGK TN và XH 1
D. Gồm các hướng dẫn cách thức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá môn học

Câu hỏi 11:
Sách bài tập và sách tham khảo môn TN và XH 1 có vai trò gì?

A. Hỗ trợ GV và HS trong việc dạy, học môn TN và XH
B. Gồm các bài tập chủ yếu là dạng câu hỏi tự luận để HS tự học
C. Tạo điều kiện cho phụ huynh giúp con em mình củng cố những kiến thức cốt lõi
D. Phiếu bài tập cuối tuần gồm các câu hỏi, bài tập, yêu cầu hoạt động, những vấn đề yêu cầu HS giải quyết, hoặc thực hiện kèm theo những hướng dẫn, gợi ý cách làm

Đáp án môn Tập huấn Giáo viên tiểu học Dạy lớp 1 Môn Tự nhiên Xã hội  – Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Đáp án

A,C,D

B

B

C

C

D

B

ACD

A

C

A, C

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top