Tải nhanh Mẫu giấy 5 ly Luyện viết chữ nét thẳng tiểu học

Tải nhanh Mẫu giấy 5 ly Luyện viết chữ nét thẳng tiểu học

1.  Tải nhanh Mẫu giấy 5 ly Luyện viết chữ nét thẳng tiểu học

Mẫu giấy ô ly Luyện viết chữ nghiêng

Chào thầy cô và các bạn, để  rèn cho học sinh tiểu học các viết chữ thẳng  đều và đẹp trên giấy thì không phải tự nhiên các em viết được nghiêng ngay đâu mà đòi hỏi phải có giấy ô li dòng kẻ thẳng 5 ly . Mẫu giấy phải chuẩn dòng kẻ mờ làm rõ và nổi chữ viết. Thầy cô và các bạn chỉ việc tải về và in  ra là xong . Ngoài ra đây còn là đề thi viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học mà các trường thường tổ chức trong năm học. Để sợ chay ô  dòng thầy cô có 2 file để tải phía dưới. tieuhocvn khuyên thầy cô nên tải file .pdf để in cho đẹp hơn. Cảm ơn thầy cô.

Link để tải

>>> Tải mẫu giấy viết chữ đẹp nét thẳng

>>> Tải nhanh Mẫu giấy ô ly Luyện viết chữ nghiêng thật đẹp - bản file doc

>>Download link from Tải nhanh Mẫu giấy 5 ô ly Luyện viết chữ thẳng thật đẹp- Bản file .doc

>>Download link from Tải nhanh Mẫu giấy 5 ô ly Luyện viết chữ thẳng thật đẹp- Bản file .pdf

 

 

2.  Tải nhanh Mẫu giấy 4 ly Luyện viết chữ nét thẳng tiểu học

Link để tải

>>> Tải mẫu giấy viết chữ đẹp nét thẳng

>>> Tải nhanh Mẫu giấy ô ly Luyện viết chữ nghiêng thật đẹp - bản file doc

>>Download link from Tải nhanh Mẫu giấy 4 ô ly Luyện viết chữ thẳng thật đẹp- Bản file .doc

>>Download link from Tải nhanh Mẫu giấy 4 ô ly Luyện viết chữ thẳng thật đẹp- Bản file .pdf

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top