Vè nhóm chữ hoa - Mau nhớ - sửa nhanh

Vè nhóm chữ hoa -  Mau nhớ  - sửa nhanhVè nhóm chữ hoa -  Mau nhớ  - sửa nhanh

Đây là bài vè về nhóm nét tương đồng chữ viết hoa hiện hành cho học sinh tiểu học  mà tieuhocvn.info sưu tầm được tặng các thầy cô hay các mẹ dạy luyện viết chữ đẹp cho các em. Nó rất dễ thuộc và nhớ lâu. Những hình ảnh tượng trưng phù hợp với tâm lí trẻ tiểu học. Học như vậy không gò bó mà rất vui nhộn cho trẻ.

 

Vè nhóm chữ hoa -  Mau nhớ  - sửa nhanh

 

 

Đây là bài vè về nhóm nét tương đồng chữ viết hoa hiện hành cho học sinh tiểu học mà tieuhocvn.info  sưu tầm được tặng các thầy cô hay các mẹ dạy luyện viết chữ đẹp cho các em. Nó rất dễ thuộc và nhớ lâu. Những hình ảnh tượng trưng phù hợp với tâm lí trẻ tiểu học. Học như vậy không gò bó mà rất vui nhộn cho trẻ.

Vè nhóm chữ hoa -  Mau nhớ  - sửa nhanh

 

 

 

 

Cách làm:

 

1. Về đọc: Cho học sinh đọc thuộc lòng

2. Viết: trình bày lại bài này nhiều lần

3. Dạy: Hãy dạy trẻ tập viết theo nhóm chữ

Đây là nguyên văn toàn bộ bài vè nhóm nét chữ:

1. Lượn ở mặt nước
Lượn ở đáy sông
Bạn có nhớ không?
Thân thẳng sóng lượn
2. Đây nốt nhạc vui
Mũ đội ngang tai
Đội cho ngay ngắn
Thật đều mỗi bên
3. Đây vầng trăng khuyết
Làm bạn với mây
Nghiêng nghiêng vầng trăng
Làm duyên với bạn.

. Cánh chim bồ câu
Tung bay no gió
Thật nhẹ thật mềm
Trên nền trời xanh
5. Ốc biển dễ yêu
Cuộn tròn mềm mại
Mạnh xuống nhẹ lên
Xoáy đều xoáy đều.

6. Ngưu lang Chức nữ
Chung nhịp cầu Ô
Quạ đen đã bắc
Nhịp cầu nhớ thương.

 ___________ tieuhocvn.info ___

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top