Phân biệt chữ và chữ cái như thế nào cho đúng khi dạy tập viết?

Phân môn Tập viết có những nét đực trưng riêng do đó  trong hoạt động dạy học GV  thường phải sử dụng từ và một số thuật ngữ để diễn đạt sao cho học sinh hiểu rõ và thực hiện đúng yêu cầu luyện tập. Về cơ bản, việc sử dụng thuật ngữ cần đảm bảo tính khoa học ( không làm hs hiểu sai khái niệm), đồng thời phải chú ý đến tính sư phạm ( GV dễ hướng dẫn, HS dễ hiểu và làm đúng).

Phân biệt chữ và chữ cái như thế nào cho đúng khi dạy tập viết?

Phân môn Tập viết có những nét đực trưng riêng do đó trong hoạt động dạy học GV thường phải sử dụng từ và một số thuật ngữ để diễn đạt sao cho học sinh hiểu rõ và thực hiện đúng yêu cầu luyện tập. Về cơ bản, việc sử dụng thuật ngữ cần đảm bảo tính khoa học ( không làm hs hiểu sai khái niệm), đồng thời phải chú ý đến tính sư phạm ( GV dễ hướng dẫn, HS dễ hiểu và làm đúng). Việc dùng từ và sử dụng thuật ngữ trong giảng dạy cũng cần thống nhất trong sự chỉ đạo chuyên môn. Dưới đây là một số thuật ngữ và cách sử dụng chúng – Vấn đề được đông đảo GV quan tâm trong việc dạy Tập viết ở Tiểu học.

Your Ad Here

1. Chữ và chữ cái

a. Chữ:

Chữ dùng để ghi tiếng

+ Mỗi tiếng viết thành 1 chữ  Ví dụ : trong câu Bài viết này thuộc về trang tiểu học chấm in fo thầy cô đọc lên gồm 10 tiếng  thì được ghi bằng 10 chữ .

+ Giữa Các chữ thường có khoảng cách bằng một chữ cái ( nói: bằng một con chữ o trong tưởng tượng)  hoặc có gạch nối . Ví dụ : chữ học sinh, Ê – đê, In- đô  - nê - xi – a.

+ Các chữ cái  ghép thành chữ để ghi tiếng phải viết sát nhau với một khoảng cách đều đặn hợp lí, đảm bảo sự liên kết trong một khối, chữ trông đẹp mắt.

b. Chữ cái:

Chữ cái dùng để ghi các nguyên âm, phụ âm. Ví dụ tiếng " Yêu" gồm 3 con chữ cái y, ê và u

+ Thường thì một chữ cái  được dùng ghi một âm . Ví dụ a,e,o,u,b,đ,h,..

+ Nhưng cũng có âm  được ghép bởi 2,3 chữ cái lại. Vd: ch, nh, ngh.

- Thường thì một âm chỉ có một cách ghi. Ví dụ âm bờ được ghi bằng chữ cái b, âm khờ được ghi  bằng nhóm chữ cái kh.

- Nhưng do một vài nguyên nhân lịch sử, nhiều khi một âm lại ghi bằng 2, 3 cách khác nhau. Ví dụ âm ngờ khi được ghi bằng nhóm con chữ "ng" khi được ghi bằng nhóm con chữ " ngh".

- Chữ cái có kiểu in máy ( gọi chữ in) , có kiểu viết tay ( gọi tắt là chữ viết) . Mỗi kiểu có hai dạng chữ là chữ cái thường và chữ cái hoa. Vậy khi dạy thầy cô nói: " Hôm nay, chúng ta học tập viết con chữ bê ( B) hoa." Thầy cô chú ý dùng cho thống nhất cách gọi này.

Sau đây là bảng chữ cái dạy cho học sinh lớp 2 trong sách Tiếng Việt 2 – Tập một - Thầy cô Tải tại đây

 

- Mong thầy cô và các bạn thấy có ích trong bài viết này.

 

_____ tieuhocvn.info____

 

 


 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top