Hướng dẫn Quy trình viết chữ i thường

Trong bài học này thầy cô và các bạn sẽ tìm hiểu cách dạy một số con chữ cơ bản của chữ viết thường  . Có minh họa kèm theo. Có nhưng lời giải thích cách viết tận tình . Xin mời thầy cô và các bạn cùng xem

Hướng dẫn Quy trình viết chữ i thường

Trong bài học này thầy cô và các bạn sẽ tìm hiểu cách dạy một số con chữ cơ bản của chữ viết thường  và số . Có minh họa kèm theo Xin mời thầy cô và các bạn cùng xem

1. Chia nhóm chữ theo các nét đồng dạng.

- Căn cứ vào sự đồng dạng và độ cao của con chữ ,Ta có thể chia các chữ cái thường ra thành 3 nhóm  như sau:

2. Luyện tập thực hành viết các chữ thường theo nhóm

- Viết mẫu trên bảng và phân tích một số chữ đại diện cho nhóm

- Thầy cô hãy nhấn vào mỗi dòng dưới đây để tìm hiểu quy trình viết từng con chữ đó.

* Nhóm 1: Nhóm chữ cái thường  có cấu tạo nét cơ bản là một nét móc hoặc nét móc phối hớp với nét khác

- Cách viết con chữ  i,

- Cách viết con chữ u,

- Cách viết con chữ t,

- Cách viết con chữ p,

- Cách viết con chữ y,

- Cách viết con chữ n,

- Cách viết con chữ m,

- Cách viết con chữ v,

- Cách viết con chữ r,

- Cách viết con chữ s,

* Nhóm 2: Nhóm chữ cái thường  có cấu tạo nét cơ bản là khuyết hay nét khuyết phối hợp với nét cong

- Cách viết con chữ l ,

- Cách viết con chữ b,

- Cách viết con chữ h,

- Cách viết con chữ k,

- Cách viết con chữ g,

- Cách viết con chữ y,

* Nhóm 3: Nhóm chữ cái thường  có cấu tạo từ  nét  cong là nét cơ bản

- Cách viết con chữ  o,

- Cách viết con chữ ô,

- Cách viết con chữ ơ,

- Cách viết con chữ a,

- Cách viết con chữ ă,

- Cách viết con chữ â,

- Cách viết con chữ d,

- Cách viết con chữ đ,

- Cách viết con chữ q,

- Cách viết con chữ g,

Hãy đọc tiếp các bài cùng trong loạt bài luyện viết chữ đẹp này.

Hãy ủng hộ diễn đàn bằng cách thầy cô có thể  nhé.

Cảm ơn.

 

English for Kids, Teacher, game , Learn Chinese , Math, teaching, tutorial learning Flash,educaion, priamary school, free host, insurance, English teaching jobs, software
____ _ tieuhocvn.info___


Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top