Hướng dẫn quy trình viết chữ y thường

Hướng dẫn quy trình viết chữ y thường

Trong bài học này thầy cô sẽ gặp được quy trình cách viết chữ y thường có nét cơ bản là nét móc. Thầy cô và các bạn sẽ thấy được quy trình viết cụ thể này để hướng dẫn dạy tập viết lớp 1,dùng là tài liệu để chèn vào giáo án word hay Power Point để minh họa cho các em. Mong thầy cô sẽ tìm được cái hay trong bài viết này

 

 Hướng dẫn quy trình viết chữ y thường

Trong bài học này thầy cô sẽ gặp được quy trình cách viết chữ y thường có nét cơ bản là nét móc. Thầy cô và các bạn sẽ thấy được quy trình viết cụ thể này để hướng dẫn dạy tập viết lớp 1,dùng là tài liệu để chèn vào giáo án word hay Power Point để minh họa cho các em. Mong thầy cô sẽ tìm được cái hay trong bài viết này

- Cách viết con chữ y,

1. Cấu tạo :

- Gồm 3 nét:

+ Nét hất

+ Nét móc ngược phải có độ cong rộng

+ Nét khuyết dưới.

- Chữ cái y có độ dài bằng 2,5 đơn vị, chiều rộng bằng 1,25 đvc.

2, Cách viết

Như chữ u, nét thứ hai là nét khuyết dưới

3. Xem quy trình minh họa:

Cách viết các con chữ khác cùng nhóm: >>

- Cách viết con chữ i,

- Cách viết con chữ u,

- Cách viết con chữ t,

- Cách viết con chữ p,

- Cách viết con chữ y,

- Cách viết con chữ n,

- Cách viết con chữ m,

- Cách viết con chữ v,

- Cách viết con chữ r,

- Cách viết con chữ s,

- Nhấn vào đây để quay về trang đầu

Hãy cùng đọc và tìm hiểu các bài viết khác về chủ đề luyện chữ đẹp trong cùng trang tieuhoc.info.

Chúc thầy cô và các bạn thành công.

 

English for Kids, Teacher, game , Learn Chinese , Math, teaching, tutorial learning Flash,educaion, priamary school, free host, insurance, English teaching jobs, software
__ tieuhocvn.info___


Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top