Hướng dẫn viết chữ p thường

Hướng dẫn viết chữ p thườngHướng dẫn viết chữ p thường

 

Trong bài học này thầy cô sẽ gặp được quy trình cách viết chữ p thường có nét cơ bản là nét móc. Thầy cô và các bạn sẽ thấy được quy trình viết cụ thể này để hướng dẫn dạy tập viết lớp 1,dùng là tài liệu để chèn vào giáo án word hay Power Point để minh họa cho các em. Mong thầy cô sẽ tìm được cái hay trong bài viết này

 

 

 

Read more ...

Hướng dẫn viết chữ t thường

Hướng dẫn viết chữ t thường

Trong bài học này thầy cô sẽ gặp được quy trình cách viết chữ t thường có nét cơ bản là nét móc. Thầy cô và các bạn sẽ thấy được quy trình viết cụ thể này để hướng dẫn dạy tập viết lớp 1,dùng là tài liệu để chèn vào giáo án word hay Power Point để minh họa cho các em. Mong thầy cô sẽ tìm được cái hay trong bài viết này

 

Read more ...

Hướng dẫn quy trình viết chữ u thường

Hướng dẫn quy trình viết chữ u thường

Trong bài học này thầy cô sẽ gặp được quy trình cách viết chữ u thường có nét cơ bản là nét móc. Thầy cô và các bạn sẽ thấy được quy trình viết cụ thể này để hướng dẫn dạy tập viết lớp 1,dùng là tài liệu để chèn vào giáo án word hay Power Point để minh họa cho các em. Mong thầy cô sẽ tìm được cái hay trong bài viết này

 

Read more ...

Hướng dẫn quy trình viết chữ y thường

Hướng dẫn quy trình viết chữ y thường

Trong bài học này thầy cô sẽ gặp được quy trình cách viết chữ y thường có nét cơ bản là nét móc. Thầy cô và các bạn sẽ thấy được quy trình viết cụ thể này để hướng dẫn dạy tập viết lớp 1,dùng là tài liệu để chèn vào giáo án word hay Power Point để minh họa cho các em. Mong thầy cô sẽ tìm được cái hay trong bài viết này

 

Read more ...
Top