Hướng dẫn Quy trình viết chữ i thường

Trong bài học này thầy cô và các bạn sẽ tìm hiểu cách dạy một số con chữ cơ bản của chữ viết thường  . Có minh họa kèm theo. Có nhưng lời giải thích cách viết tận tình . Xin mời thầy cô và các bạn cùng xem

Read more ...

Luyện viết 29 chữ cái tiếng Việt dạng chữ viết thường

Luyện viết 29 chữ cái tiếng Việt dạng chữ viết thường

Học chữ cái Tiếng Việt là một trong những bài học chính của chương trình Tiếng Việt bậc Tiểu học. Cách đây gần 30 năm, ngành Giáo dục của Việt nam chúng ta đã có cải cách thay đổi cách viết chữ Tiếng Việt. Gần đây Bộ Giáo dục & Đào tạo đã đổi lại theo đúng cách viết chữ truyền thống và học sinh bậc Tiểu học đã được học lại cách viết đúng theo mô hình đã có từ giữa thế kỷ 20. Sau đây là 29 chữ mẫu tiếng Việt được mô phỏng theo đúng chương trình sách giáo khoa TIẾNG VIỆT 1 do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành. Bạn nhấn vào một chữ cái bất kỳ để có thể quan sát chi tiết, tỷ mỉ cách viết chữ đó.

Read more ...

Luyện viết 29 chữ cái tiếng Việt (dạng chữ viết hoa)

Học chữ cái Tiếng Việt là một trong những bài học chính của chương trình Tiếng Việt bậc Tiểu học. Cách đây gần 30 năm, ngành Giáo dục của Việt nam chúng ta đã có cải cách thay đổi cách viết chữ Tiếng Việt. Gần đây Bộ Giáo dục & Đào tạo đã đổi lại theo đúng cách viết chữ truyền thống và học sinh bậc Tiểu học đã được học lại cách viết đúng theo mô hình đã có từ giữa thế kỷ 20. Sau đây là 29 chữ mẫu tiếng Việt được mô phỏng theo đúng chương trình sách giáo khoa TIẾNG VIỆT 1 do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành. Bạn nhấn vào một chữ cái bất kỳ để có thể quan sát chi tiết, tỷ mỉ cách viết chữ đó.

Read more ...

Phân biệt chữ và chữ cái như thế nào cho đúng khi dạy tập viết?

Phân môn Tập viết có những nét đực trưng riêng do đó  trong hoạt động dạy học GV  thường phải sử dụng từ và một số thuật ngữ để diễn đạt sao cho học sinh hiểu rõ và thực hiện đúng yêu cầu luyện tập. Về cơ bản, việc sử dụng thuật ngữ cần đảm bảo tính khoa học ( không làm hs hiểu sai khái niệm), đồng thời phải chú ý đến tính sư phạm ( GV dễ hướng dẫn, HS dễ hiểu và làm đúng).

Read more ...
Top