Tải nhanh Mẫu giấy 5 ly Luyện viết chữ nét thẳng tiểu học

Tải nhanh Mẫu giấy 5 ly Luyện viết chữ nét thẳng tiểu học

Read more ...

Tải nhanh Mẫu giấy ô ly Luyện viết chữ nghiêng thật đẹp

Tải nhanh Mẫu giấy ô ly Luyện viết chữ nghiêng thật đẹp

Read more ...

Trao đổi cách Viết đúng đẹp các Phụ âm ghép Tiếng Việt cho học sinh Lớp 1

Trao đổi cách Viết đúng đẹp các Phụ âm ghép Tiếng Việt cho học sinh Lớp 1

Read more ...

Phương pháp Dạy và học Tập viết ở tiểu học

Phương pháp Dạy và học Tập viết ở tiểu học

 

 

Phương pháp Dạy và học Tập viết ở tiểu học

1. Introduction

Phương pháp Dạy và học Tập viết ở tiểu học
Phương pháp Dạy và học Tập viết ở tiểu học
Chào thầy cô và các bạn
Đây là cuốn tài liệu cần thiết cho mỗi thầy cô giáo tiểu học cần có trong quá trình  giảng dạy , tác nghiệp của mình . Đó là "Phương pháp Dạy và học Tập viết ở tiểu học -  là cuốn sách Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in nộp và lưu chuyển tháng 7 năm 2010 do Trần Mạnh Hưởng chủ biên.

Để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học phân môn tập viết và luyện viết chữ đẹp theo mẫu quy định trong trường tiểu học. cuốn sách gồm 2 phần chính và phần phụ lục tham khảo

Read more ...
Top