Đề Ôn luyện hè Tiếng Việt Lớp 1 - Đề 1 theo chương trình CGD

Bài tập cuối Tuần Lớp 1Đề Ôn luyện hè Tiếng Việt Lớp 1 - Đề 1 theo chương trình CGD   - Chào thầy cô và các bạn. Đây là Đề 1 nằm trong bộ đề Tổng hợp 20 đề ôn luyện hè Tiếng Việt 1 CGD  Tương tứng với 35 tuần thực học của Lớp 1 Năm 2019 Có trên trang http://tieuhocvn.info.  Bộ phiếu  Ôn luyện hè Môn Tiếng Việt 1 này được thiết kế chọn lọc và chỉnh sửa dựa trên sách Tiếng Việt 1 Cồng nghệ giáo dục  của Nhà Xuất bản giáo dục ấn hành năm 2019 do Giáo sư Hồ Ngọc Đại  làm chủ biên, dành cho học sinh lớp 1 học chương trình Công nghệ Giáo dục ( CGD). Bài tập được soạn bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng, bám sát nội dung sách giáo khoa, bám sát yêu cầu cần đạt sau mỗi tuần thực học của học sinh Lớp 1, bám sát 4 mức độ của Thông tư 22.

Read more ...

Đề Ôn luyện hè Tiếng Việt Lớp 1 - Đề 2 theo chương trình CGD

Bài tập cuối Tuần Lớp 1Đề Ôn luyện hè Tiếng Việt Lớp 1 - Đề 2 theo chương trình CGD   - Chào thầy cô và các bạn. Đây là Đề 2 nằm trong bộ đề Tổng hợp 20 đề ôn luyện hè Tiếng Việt 1 CGD  Tương tứng với 35 tuần thực học của Lớp 1 Năm 2019 Có trên trang http://tieuhocvn.info.  Bộ phiếu  Ôn luyện hè Môn Tiếng Việt 1 này được thiết kế chọn lọc và chỉnh sửa dựa trên sách Tiếng Việt 1 Cồng nghệ giáo dục  của Nhà Xuất bản giáo dục ấn hành năm 2019 do Giáo sư Hồ Ngọc Đại  làm chủ biên, dành cho học sinh lớp 1 học chương trình Công nghệ Giáo dục ( CGD). Bài tập được soạn bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng, bám sát nội dung sách giáo khoa, bám sát yêu cầu cần đạt sau mỗi tuần thực học của học sinh Lớp 1, bám sát 4 mức độ của Thông tư 22.

Read more ...

Đề Ôn luyện hè Tiếng Việt Lớp 1 - Đề 3 theo chương trình CGD

Bài tập cuối Tuần Lớp 1Đề Ôn luyện hè Tiếng Việt Lớp 1 - Đề 3 theo chương trình CGD   - Chào thầy cô và các bạn. Đây là Đề 3 nằm trong bộ đề Tổng hợp 20 đề ôn luyện hè Tiếng Việt 1 CGD  Tương tứng với 35 tuần thực học của Lớp 1 Năm 2019 Có trên trang http://tieuhocvn.info.  Qua bài đọc thành tiếng và đọc hiểu văn bản " Chú gà trống ưa dậy sớm" được  thiết kế chọn lọc và chỉnh sửa dựa trên sách Tiếng Việt 1 Cồng nghệ giáo dục  của Nhà Xuất bản giáo dục ấn hành năm 2019 do Giáo sư Hồ Ngọc Đại  làm chủ biên, dành cho học sinh lớp 1 học chương trình Công nghệ Giáo dục ( CGD) sẽ giúp các em lớp 1 ôn tập các kiến thức Tiếng Việt đã học trong năm. Bài tập được soạn bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng, bám sát nội dung sách giáo khoa, bám sát yêu cầu cần đạt sau mỗi tuần thực học của học sinh Lớp 1, bám sát 4 mức độ của Thông tư 22.

Read more ...

20 Đề ôn luyện hè Môn Tiếng Việt 1 Chương trình Công nghệ

Bài tập cuối Tuần Lớp 120 Đề ôn luyện hè Môn Tiếng Việt 1 Chương trình Công nghệ   - Chào thầy cô và các bạn. Đây là Tổng hợp 20 đề ôn luyện hè  Tương tứng với 35 tuần thực học của Lớp 1 Năm 2019 Có trên trang http://tieuhocvn.info.  Bộ phiếu  Ôn luyện hè Môn Tiếng Việt 1 này được thiết kế chọn lọc và chỉnh sửa dựa trên sách Tiếng Việt 1 Cồng nghệ giáo dục  của Nhà Xuất bản giáo dục ấn hành năm 2019 do Giáo sư Hồ Ngọc Đại  làm chủ biên, dành cho học sinh lớp 1 học chương trình Công nghệ Giáo dục ( CGD). Bài tập được soạn bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng, bám sát nội dung sách giáo khoa, bám sát yêu cầu cần đạt sau mỗi tuần thực học của học sinh Lớp 1, bám sát 4 mức độ của Thông tư 22.

Read more ...
Top