Bài tập Ôn luyện trong Hè Môn Toán dành cho học sinh Lớp 1 Lên lớp 2

 Bài tập Ôn luyện trong Hè Môn Toán dành cho học sinh Lớp 1 Lên lớp 2

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là bộ Bài tập Ôn luyện trong Hè Môn Toán dành cho học sinh Lớp 1 Lên lớp 2 có trên trang tieuhocvn.info . Khi tải tài liệu này về, quý thầy cô và các bạn thấy hài lòng với bộ đề bài này Soạn khá chi tiết theo hệ thống bài tập 4 mức độ như cách ra đề Toán 1 phat triển năng lực học sinh . Có đến 50 % lượng bài tập cơ bản Mức 1 và 2 và có đến 20% lượng bài tập phát triến năng lực toán của các bé 7 tuổi. Các bài tập được tuyển chọn khá kĩ càng từ các cuộ thi - giao lưu học sinh Giỏi tiểu học, violympic Toán 1,... Thầy cô hay quý phụ huynh yên tâm rằng tài liệu này font chuẩn, đúng thể thức văn bản, thuận tiện cho việc copy  and paste cho mình trong việc xây dựng đề kiểm tra Toán 1 theo thông tư 22

 

Bài tập Ôn luyện trong Hè Môn Toán dành cho học sinh Lớp 1 Lên lớp 2


Bài tập Ôn luyện trong Hè Môn Toán dành cho học sinh Lớp 1 Lên lớp 2

- Count from 1 to 100, starting at any number.
- Read and write numerals.
- Count within 100.
- Compose and decompose numbers from 11 to 19 into tens and ones.
- Understand a two-digit number as represented by amounts of tens and ones.
- Understand 10 can be thought of as a bundle of 10 ones—called a “ten.”
- Understand a three-digit number as represented by amounts of hundreds, tens,
and ones.
 - Digit: A symbol used to show a number : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Value: Quantity of a digit
 2 = 2 ones
 ; 39 = 3 tens and 9 ones
 
Place: The position of a digit relative to the decimal  : Ones, tens, hundreds, etc.
10 ones = 1 ten
1,000 = 10 hundreds
Groups of ten objects
Tens and ones
- 2-digit place value challenge
- Compare 2-digit numbers
- Compare 2-digit numbers

2. How to free download this document - Tải tài liệu miễn phí
Hãy tải các file giáo án tại nguồn đây:
Bài tập Ôn luyện trong Hè Môn Toán dành cho học sinh Lớp 1 Lên lớp 2

Hoặc thầy cô có thể tải tại :
Hãy tải các file giáo án tại nguồn đây:
Bài tập Ôn luyện trong Hè Môn Toán dành cho học sinh Lớp 1 Lên lớp 2

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top