Bài tập cuối tuần Tiếng Anh Lớp 3 đủ 35 tuần theo chương trình mới

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh  Lớp 3 đủ 35 tuần theo chương trình mới

1. introduction: -
Đây là Tập Phiếu Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh Lớp 3 - Chương trình tiểu học mới - Danh cho  giáo  viên và học sinh luyện tập 4 kĩ năng Reading, Speaking, Listening and Writing rất cụ thể và hay  theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Tiếng Anh lớp 32.

 Phiếu Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh Lớp 3 - Chương trình tiểu học mới

 1. Introduction: -
Đây là Tập Phiếu Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh Lớp 3 - Chương trình tiểu học mới - Danh cho  giáo  viên và học sinh luyện tập 4 kĩ năng Reading, Speaking, Listening and Writing rất cụ thể và hay  theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Tiếng Anh lớp 3. Hơn nữa các bài tập này được thiết kế theo cấu tạo cách ra đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 2 theo thông tư 22 . Tập tài liệu này dạng .pdf giúp đủ với 35 phiểu ứng với 35 tuần thực học. Tranh vẽ đẹp, bài tập hay  để giúp thầy cô và quý phụ huynh cho trẻ vui học nhớ từ . Màu đẹp , hình chọn lọc bắt mắt, tác giả rất kì công để scanned các hình minh họa để gây hứng thú học tiếng anh cho trẻ . Thầy cô và mọi người  hãy tải về để dạy con nhé. Thầy cô dễ dàng  tại http://tutenglish.com. Link tải

2. Preview Weekly Learning Activities Grade 5- Week12 Practice
PHẦN minh họa 1 trang bài tập cuối Tuần Tiếng Anh Lớp3 – TUẦN 12 - Unit 8
Hi. I am Minh Due, Those are my new school things. Look at my school bag. It is yellow. That is my book. It is red. That is my pen. It is brown, Those are my rulers, They are orange and blue. Those are my rubbers, They are black and purple. I like my new school things, l want to keep them clean.
Read the text again and circle? (True) or F (False),
1. Minh Due has new school things.    T
2.The school bag is blue.    T
3.The book is pink.    T
4.The rulers are orange and blue,    T
5.The rubbers are white and purple.    T
Use the colour words ism the text and do the puzzle.

3. Video Hướng dẫn các làm Weekly Learning Activities Grade 3- Week 12

 4. Free Download Weekly Learning Activities Grade 3- Week 12 for 4 Skills

 

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tutenglish.com

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test

Click here to Download >>>>
- Download from Drive >>>  Phiếu Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh Lớp 3

- Download from Mediafire >>> Phiếu Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh Lớp 3

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top