Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 3 Tuần 25 | Grade 3 Math Worksheets Week 25

Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 3 Tuần 25 | Grade 3 Math Worksheets Week 25Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 3 Tuần 25 | Grade 3 Math Worksheets Week 25

Làm thế nào để gúp học sinh lớp 3 nhận diện được dạng toán Rút về đơn vị, cách giải dạng toán này ra sao? Để giúp học sinh nhận ra 2 bước giải trong dạng toán này. Mời phụ huynh xem cách giải của 8 bài tập có trong Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 3 Tuần 25 - Tất cả đáp án này có trong Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 3 Tuần 25

I. Mục tiêu bài học:

-- Củng cố cách xem đồng hồ có ghi chữ số La Mã
- Củng cố cách sử dụng tiền Việt Nam, biết cách chi tiêu .
- Củng cố giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị ( dạng 1 ).
- Có 8 bài tập với 4 mức độ

II. Video hướng dẫn cách làm bài tập


III. HƯớng dẫn giải các bài tập

Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Phieu-bai-tap-cuoi-tuan-toan-3-Tuan-25-Cach-giai-bai-toan-rut-ve-don-vi
a) Khuê ngủ dậy lúc.......

b) Khuê ăn cơm trưa lúc.......

c) Khuê đi học về lúc ...........chiều

d) Khuê xem ti vi lúc.......... tối
Bài giải:

Phieu-bai-tap-cuoi-tuan-toan-3-Tuan-25-Cach-giai-bai-toan-rut-ve-don-vi Phieu-bai-tap-cuoi-tuan-toan-3-Tuan-25-Cach-giai-bai-toan-rut-ve-don-vi
a) Khuê ngủ dậy lúc.6 giờ 30 phút
Hay: Khuê ngủ dậy lúc 6 giờ rưỡi
b) Khuê ăn cơm trưa lúc 11 giờ 15 phút

Phieu-bai-tap-cuoi-tuan-toan-3-Tuan-25-Cach-giai-bai-toan-rut-ve-don-vi

c) Khuê đi học về lúc 5 giờ kém 15 phút chiều
hay: Khuê đi học về lúc 4 giờ 45 phút chiều

Phieu-bai-tap-cuoi-tuan-toan-3-Tuan-25-Cach-giai-bai-toan-rut-ve-don-vi

d) Khuê xem ti vi lúc 8 giờ 10 phút tối

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Một sợi dây dài 80m, chia đều thành 5 đoạn. Mỗi đoạn dây dài là :
A. 5cm             B. 16cm           C. 16m                    D. 18m

Phieu-bai-tap-cuoi-tuan-toan-3-Tuan-25-Cach-giai-bai-toan-rut-ve-don-vi
Bài giải
Mỗi đoạn dây dài là:
80 : 5 = 16 (m)
Đáp số : 16 m

Bài 3. Cô giáo mua 3 chiếc bút chì hết 6000 đồng. Hỏi nếu cô giáo mua 5 chiếc bút chì như thế thì hết bao nhiêu tiền ?
Tóm tắt:
3 bút chì : 6000 đồng
5 bút chì :….. đồng?
Bài giải
1 bút chì có giá tiền là:
6000 : 3 = 2000 (đồng)
5 bút chì như thế có giá là :
2000 x 5 = 10000 (đồng)
Đáp số: 10000 đồng

Bài 4. Viết vào ô trống (theo mẫu) :
Một người đi xe đạp mỗi giờ đi được 1 1 km.

Thòi gian 1 giờ  1 giờ  2 giờ  3 giờ  4 giờ  5 giờ 
Quãng đường 11 km        

Đáp án:

Phieu-bai-tap-cuoi-tuan-toan-3-Tuan-25-Cach-giai-bai-toan-rut-ve-don-vi

Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) Có......đồng.
b) Có......đồng.
Đáp án
a) Có 3200 đồng.
b) Có 7400 đồng.

Bài 6: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :
a) Tối hôm qua Việt chơi trò xếp hình từ 8 giờ kém 15 phút đến 8 giờ rưỡi. Như
vậy, Việt chơi trò xếp hình trong ....phút.
b) Chương trình “Chúc bé ngủ ngon” trên ti vi bắt đầu từ 20 giờ 50 phút đến
21 giờ 5 phút. Như vậy, chưong trình “Chúc bé ngủ ngon” kéo dài trong …..phút.

Bài giải:
a) - Thời gian bắt đầu: 8 giờ kém 15 phút
- Thời gian kết thúc : 8 rưỡi = 8 giờ 30 phút
- Từ 8 giờ kém 15 phút đến 9 giờ 30 phút có khoảng thời gian là 45 phút.
45
b) - Thời gian bắt đầu: 20 giờ 50 phút hay 8 giờ 50 phút
- Thời gian kết thúc : 21 giờ 5 phút hay 9 giờ 5 phút
- Từ 8 giờ 50 phút đến 9 giờ 5 phút có khoảng thời gian là 15 phút.

Bài 7. Người ta lát nền 5 căn phòng như nhau hết 2075 viên gạch hoa. Hỏi để lát nền 9 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch hoa ?

Tóm tắt:
5 phòng = 2075 viên gạch
9 phòng = ….. viên gạch ?
Bài giải
1 căn phòng cần số viên gạch là:
2075 : 5 = 41 5 ( viên)
9 căn phòng như thế cần số viên gạch hoa là:
41 5 x 9 = 3735 ( viên)
Đáp số : 3735 viên gạch hoa

Bài 8. Viết tiếp vào chỗ chấm :
Bông có 10 000 đồng, Bông mua 3 viên tẩy, còn thừa 1000 đồng. Hỏi
a) Giá mỗi viên tẩy là bao nhiêu tiền ?
b) Nếu Bồng mua 2 viên tẩy thì Bông còn lại bao nhiêu tiền ?
Đáp số: a)...............; b) ..............
Tóm tắt:
Bông có = 10000 đồng
Mua : 3 viên tẩy
Còn : 1000 đồng
1 viên tẩy = … đồng?
b) Mua 2 viên tẩy, còn…đ?

Bài giải:
a) Bông mua 2 viên tẩy hết :
3000 x 2 = 6000 (đồng)
Bây giờ Bông còn lại là:
10000 - 6000 = 4000 đồng
Đáp số: 4000 đồng

4. Free Download this lecture for teaching 3rd Math

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 3 Tuần 25 | Cách giải toán rút về đơn vị

- Download from Mediafire>>>Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 3 Tuần 25 | Cách giải toán rút về đơn vị  

Xem tiếp  Giải Phiếu bài tập Toán 3  Tuần 26| Grade 3 Math Worksheets Week 26

 twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp  35 Phiếu bài tập Cuối tuần  Toán 3 | 3rd Grade Math Worksheets

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top