Phiếu Ôn tập hè Tiếng Việt Lớp 3 lên Lớp 4 Đề 3 Bài học của Gà con

1. Introduction - Giới thiệu:

  Trong đề ôn luyện này   này giúp các em củng cố cách làm bài tập đọc hiểu, thực hiện các bài tập về kiến thức Tiếng Việt . Rèn cho các em cách cảm thụ  văn bản có nội dung giáo dục về chủ để tình bạn thông qua ccâu chuyện đầy ý nghĩa , có tính giáo dục cao: " Bài học của Gà con" . Qua hệ thống bài tập cũng giúp các em làm quen dần với văn kể chuyện lớp 4.

Read more ...

Phiếu Ôn tập hè Tiếng Việt Lớp 3 lên Lớp 4 Đề 2 Con cá thông minh

1. Introduction - Giới thiệu:

 Phiếu Ôn tập hè Tiếng Việt Lớp 3 lên Lớp 4 Đề 2  Con cá thông minh Trong đề ôn luyện này   này giúp các em  củng cố cách làm bài tập đọc hiểu, thực hiện các bài tập về kiến thức tiếng Việt . Rèn cho các em cách cảm thụ  văn bản . làm quen dần với văn kể chuyện lớp 4.

Read more ...

Phiếu Ôn tập hè Tiếng Việt Lớp 3 lên Lớp 4 Đề 1 Chuyện trong vườn

1. Introduction - Giới thiệu:

Phiếu Ôn tập hè Tiếng Việt Lớp 3 lên Lớp 4 Đề 1 Chuyện trong vườn  Trong đề ôn luyện này   này giúp các em  củng cố cách làm bài tập đọc hiểu, thực hiện các bài tập về kiến thức tiếng Việt . Rèn cho các em cách cảm thụ  văn bản . làm quen dần với văn kể chuyện lớp 4.

Read more ...
Top