18 Phiếu Bài tập cuối tuần môn Toán 4 Học kì 1 Theo hướng phát triển năng lực

Bài tập cuối tuần Lớp 4Tổng hợp 18 Phiếu Bài tập cuối tuần môn Toán Lớp 4 Học kì 1 Theo hướng phát triển năng lực  ở trường tiểu học.  Đây là tập hợp  18 phiếu bài tập Toán 4 của thầy Đỗ Trung Hiệu ở  dạng pdf theo các tuần thực học của Phân phối chương Trình Toán 4 theo chỉ dẫn của Vụ tiểu học.

Thầy cô tiểu học hay quý Phụ huynh chỉ việc nhấn vào link phía dưới rồi tải về in ra hay làm tư liệu cho việc giảng dạy của mình hay bồi dưỡng ôn Toán cuối tuần cho các em. Mỗi phiếu bài tập được sắp xếp từ 1 đến 8  được trải đều cho 4 mức độ : M1 - Nhận biết, M2- Thông hiểu, M3 - Vận dụng , M4 - vận dụng cao theo hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học ở lớp 4. Nếu là phụ huynh, để giúp con em mìn làm bài tập có hiệu quả các phiếu bài tập cuối tuần này, quý thầy cô tiểu học cho các em  tải theo từng bài, in cho các em làm, sau đó so sánh kết quả của bài giảng tieuhocvn hướng dẫn cách giải. Xin trân trọng cảm ơn

35 Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Theo hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học- Củng cố kĩ năng thực hiện 4 phép tính với số tự nhiên
- Củng cố về khái niệm phân số, cách đọc viết phân số, ý nghĩa phân số, giá trị và thành phần của phân số
- Củng cố giải toán tính diện tích hình chữ nhật và hình vuông
- Cung cấp dạng toán tìm số hạng trong một dãy số cách đều

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 1 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 1

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 2 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 2

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 3 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 3

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 4 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 4

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 5 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 5

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 6 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 6

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 7 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 7

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 8 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 8

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 9 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 9

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 10 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 10

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 11 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 11

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 12 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 12

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 13 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 13

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 14 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 14

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 15 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 15

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 16 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 16

>>> Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 17 - The 4th Grade 4 Math Worksheet Week 17

>>> Phiếu Kiểm tra Cuối học kì  I - The 4th Grade 4 Math Test  First Term

 

Xem thêm >>>Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 19 Cách giải bài tìm x dạng một tổng chia cho một số

Xem thêm >>>Tổng hợp các Bài tập Cuối tuần Toán Tiếng Việt Lớp 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 35

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top