Bài tập Cuối tuần Toán 4 Tuần 17 |4th Grade Math Worksheets Week 17

Bai-tap-cuoi-Tuan-Toan-4-Worksheets-4th-Grade-math

Bài tập Cuối tuần Toán 4 Tuần 17 |4th Grade  Math Worksheets Week 17 - Dấu hiệu chia hết
1. Introduction:
Đây là  Bài tập cuối tuần môn Toán 4 Tuần 17 dành cho học sinh lớp 4 đã học qua tuần 17 của chương trình toán 4 hiện hành. Bài tập này được soạn theo 4 mức độ học sinh, đánh giá năng lực học sinh. Giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học trong tuần. Thầy cô và Quý phụ huynh chỉ việc tải về, in ra cho các em làm. Hãy xem đáp án và cách giải từng bài tập cuối tuần Toán 4 tuần 17 tại video phía dưới.


2. Aims - Mục tiêu cần đạt:
-  Củng cố cách thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số, ba chữ số
-  Thực hiện được phép  nhân phép , phép chia .
-  Củng cố cách đọc thông tin trên biểu đồ
-  Củng cố  dấu hiệu chia hết  và không chia hết cho 2, 5, 3 và 9  và không chia hết cho 2, số chằn , số lẻ
-  Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 dấu hiệu chia hết cho 3 , vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 , vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 trong một tình huống đơn giản
-  Biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9 trong một số tình huống đơn giản

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-4-Tuan-17-tieuhocvn
3. Worksheets slution for students | Video minh họa cách giải4. Exercises on Wooksheets | Minh họa bài tập Toán 4 Tuần 17


Luyện tập chung. Dấu hiệu chia hết cho 2 Dấu hiệu chia hết cho 5

Bài 1. BTCT Toán 4 Tuần 17

Viết số thích hợp  vào ô trống :

Thừa số

25

127

52

 

Thừa số

38

46

 

65

Tích

 

 

1768

7215


Bài 2. BTCT Toán 4 Tuần 17

Đặt tính rồi tính :
10092:87
11408:92

Bài 3. Biểu đồ bên cho biết số tiền khối lóp Bốn quyên góp để ủng hộ các bạn ở vùng bị bão lụt.
Dựa vào biểu đồ trên hãy viết tiếp vào chỗ chấm:
a)Cả ba lóp Bốn đã quyên góp được số tiền là
b) Trung bình mỗi lóp quyên góp được số tiền là:

Bài 4. Viết tiếp vào chỗ chấm :
Trong các số 38 : 45 : 500 : 614 ; 207 : 20 571 ; 1968 : 2009 ; 10 000
a) Các số chia hết cho 2 là :         
b) Các số không chia hết cho 2 là :    

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Trong các số 34 ; 207 ; 145 : 464, số chia hết cho 5 là :
A. 34            B. 207                C . 145           D. 464
b) Trong các số 160 : 406 ; 865 ; 210, số không chia hết cho 5 là:
A. 160    B.406                    C.865                D. 210

Bài 6. Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 24m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích của khu đất đó.

Bài 7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Trong các số 71 ; 205 ; 5668 : 460, số chia hết cho cả 2 và 5 là :
A. 71                   B.205               C.5668           D. 460
b) Số chia hết cho 5 thích họp viết vào chỗ chấm của 2705 < ... < 2715 là:
A. 2705          B.2710                    C. 2715              D.2720

Bài 8. Một tổ sản xuất làm trong 2 ngày được 3450 sản phẩm, ngày thứ hai làm được nhiều hơn ngày thứ nhất 52 sản phẩm. Hỏi mỗi ngày tổ sản xuất đó làm được bao nhiêu sản phẩm ?
 

 

Free Download Weekly Learning Activities Grade 4 -  Week 16 Skills

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .pdf - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

Link download :

>>> Link tải từ  >>>Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 17 | 4th Grade Math Worksheets 

>>> Link tải từ  >>>> Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 17 | 4th Grade Math Worksheets

  Xem thêm >>>Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 16 | 4th Grade Math Worksheets Week 18

Xem thêm >>>Tổng hợp các Bài tập Cuối tuần Môn Toán 4  Từ Tuần 1 đến Tuần 35

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top