Bài tập Cuối tuần Toán 4 Tuần 18 | 4th Grade Math Worksheets Week 18

Bai-tap-cuoi-Tuan-Toan-4-Worksheets-4th-Grade-math

Bài tập Cuối tuần Toán 4 Tuần 18 |4th Grade  Math Worksheets Week 18 - Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9
1. Introduction:
Đây là  Bài tập cuối tuần môn Toán 4 Tuần 18 dành cho học sinh lớp 4 đã học qua tuần 18 của chương trình toán 4 hiện hành. Bài tập này được soạn theo 4 mức độ học sinh, đánh giá năng lực học sinh. Giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học trong tuần. Thầy cô và Quý phụ huynh chỉ việc tải về, in ra cho các em làm. Hãy xem đáp án và cách giải từng bài tập cuối tuần Toán 4 tuần 18 tại video phía dưới.

2. Aims - Mục tiêu cần đạt:
-  Củng cố dấu hiệu chia hết cho 3 và 9 .
-  Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 và 9  trong một số tình huống đơn giản
-  Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 dấu hiệu chia hết cho 3 , vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 , vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 trong một tình huống đơn giản -  Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau .
-  Đọc , viết , so sánh số tự nhiên hàng , lớp .
-  Thực hiện phép cộng , trừ các số đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp ; nhân với số có hai  , ba chữ số  ; chia số có đến năm chữ số cho số có hai chữ số ( chia hết , chia có dư )
-  Dấu hiệu chia hết 2,3,5,9 .
-  Chuyển đổi , thực hiện phép tính với số đo khối lượng , số đo diện tích đã học .
-  Nhận biết góc vuông , góc nhọn , góc tù, hai đường thẳng song song , vuông góc ..
-  Giải bài toán có đến 3 bước tính trong đó có các bài toán : Tìm số trung bình cộng ; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó .

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-4-Tuan-18-tieuhocvn
3. Worksheets slution for students | Video minh họa cách giải4. Exercises on Wooksheets | Minh họa bài tập Toán 4 Tuần 19


Luyện tập chung. Dấu hiệu chia hết cho 3 Dấu hiệu chia hết cho 9

Bài 1. BTCT Tuần  18 : Viết tiếp vào chỗ chấm :
Trong các số 24; 198 ; 2763 ; 258 ; 3456 ; 725 ; 6084; 496 :
a)    Các số chia hết cho 9 là:    
b)    Các số không chia hết cho 9 là:    
c)    Các số chia hết cho 3 là:    
d)    Các số không chia hết cho 3 là:    

Bài 2. BTCT Tuần  18 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Trong các số 517 ; 4235 ; 567 : 2379, số chia hết cho 9 là
A. 517    B. 4235              c. 567
 b)  Trong các số 217; 345 : 256 : 3197, số chia hết cho 3 là:
A.217           B.345                   C. 256           D.2379

Bài 3. BTCT Tuần  18 : Đặt tính rồi tính :
a) 423156 + 37528           b) 89245- 4176          c) 2312: 34

Bài 4. BTCT Tuần  18 : Viết tiếp vào chỗ chấm :
Với bốn chữ số 0 ; 2 ; 5 ; 4 viết được :
a)Các số có bốn chữ số (bốn chữ số khác nhau) chia hết cho cả 2 và 5 là
b) Các số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho cả 5 và 9 là:
Bài 5. BTCT Tuần  18 : Tính
b) 35235 : 87 + 67895 =

Bài 6. BTCT Tuần  18 :Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
a) Trong các số 2468 ; 3415 : 2574 ; 5806, số chia hết cho cả 2 và 3 là :
A.2468    B.3415           C. 2574                 D.5806
b) Giá trị của biểu thức (7151 — 1919) : 16 chia hết cho :
A. 2                    B. 3           C. 5                  D. 9

Bài 7. BTCT Tuần  18 : a) Tính tổng của tất cả các số lẻ có hai chư số.
b) Đúng ghi Đ, sai ghi S.
Tổng của tất cả các số lẻ có hai chữ số đó :
a) Chia hết cho 2 và 5
b) Chia hết cho 3 và 5
c) Chia hết cho 9 và 5


Bài 8. BTCT Tuần  18 :Lớp 4A có nhiều hơn 25 bạn và ít hơn 35 bạn. Trong một giờ học, cô giáo phân công một bạn quan sát, số còn lại chia đều thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 bạn hoặc 5 bạn thì không thừa, không thiếu bạn nào. Hỏi lóp 4A có bao nhiêu bạn ?

Free Download Weekly Learning Activities Grade 4 -  Week 19 Skills

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .pdf - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

Link download :

>>> Link tải từ  >>>Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 18 | 4th Grade Math Worksheets 

>>> Link tải từ  >>>> Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 18 | 4th Grade Math Worksheets

  Xem thêm >>>Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 19 | 4th Grade Math Worksheets Week 19

Xem thêm >>>Tổng hợp các Bài tập Cuối tuần Môn Toán 4  Từ Tuần 1 đến Tuần 35

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top