Bài tập Cuối tuần Toán 4 Tuần 19 | Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9

Bai-tap-cuoi-Tuan-Toan-4-Worksheets-4th-Grade-math

Bài tập Cuối tuần Toán 4 Tuần 19 |4th Grade  Math Worksheets Week 19 - Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9
1. Introduction:
Đây là  Bài tập cuối tuần môn Toán 4 Tuần 19 dành cho học sinh lớp 4 đã học qua tuần 19 của chương trình toán 4 hiện hành. Bài tập này được soạn theo 4 mức độ học sinh, đánh giá năng lực học sinh. Giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học trong tuần. Thầy cô và Quý phụ huynh chỉ việc tải về, in ra cho các em làm. Hãy xem đáp án và cách giải từng bài tập cuối tuần Toán 4 tuần 19 tại video phía dưới.

2. Aims - Mục tiêu cần đạt:
-  Củng cố  Ki-lô-mét vuông là đơn vị đo diện tích
-  Nhận biết được hình bình hành và một số đặc điểm của nó .
-  Củng cố cách tính diện tích hành bình hành
-  Củng cố  được cách tính diện tích , chu vi của hình bình hành
- Bước đầu nhận biết về phân số ; biết phân số có tử số , mẫu số ; biết đọc , viết phân số .
-  Biết được thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên ( khác  0 ) có thể viết thành một phân số : tử số là số chia , mẫu số là số chia .

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-4-Tuan-19-tieuhocvn
3. Worksheets slution for students | Video minh họa cách giải4. Exercises on Wooksheets | Minh họa bài tập Toán 4 Tuần 19
Ki-lô-mét vuông. Hình bình hành Diện tích hình bình hành


Bài 1. BTCT Tuần  19: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a) 2km2 =            b) 6 000 000m2 = ..        km2
10km2 =            m2    17 000 000m2 = ..        km2
150m2 =            dm2    900 000cm2 =..        m2
9m2 =            cm2    35m2 72dm2 =..        dm2


Bài 2. BTCT Tuần  19: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:    
a) Diện tích bảng lóp    em khoảng:        
A. 2cm2    B. 2dm2    C. 2m2    D. 2km2
b) Diện tích Thành phố Hồ Chí Minh (theo số liệu năm 2002) là    
A. 2095cm2    B. 2095dm2    C. 2095m2    D. 2095km
c) 4m2 70cm2 = ... cm2    . Số thích họp để viết vào chỗ chấm là:    
A. 470    B.4070    C. 40 070    D. 47 000

Bài 3. BTCT Tuần  19: Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm :        
Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-4-Tuan-19- Bai-3
Bài 4. BTCT Tuần  19: Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau:

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-4-Tuan-19- Bai-3
Bài 5. BTCT Tuần  19: Tính diện tích hình bình hành bên

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-4-Tuan-19- Bai-5
Bài 6. BTCT Tuần  19: Đúng ghi Đ sai ghi S

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-4-Tuan-19- Bai-3
a) Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình bình hành MNPQ.
b) Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hon chu vi hình bình hành MNPQ.
C) Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng diện tích hình bình hành MNPQ.
D) Diện tích hình chữ nhật ABCD lớn hon diện tích hình bình hành MNPQ.


Bài 7. BTCT Tuần  19: Khoanh vào chữ đặt trước hình có diện tích lớn nhất: A.
Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-4-Tuan-19- Bai-7

Bài 8. BTCT Tuần  19: Một khu rừng hình bình hành có độ dài đáy là 4km. Chiều cao bằng 1/8 độ dài đáy. Hỏi khu rừng đó có diện tích là bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?
Bài giải

Free Download Weekly Learning Activities Grade 4 -  Week 19 Skills

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .pdf - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

Link download :

>>> Link tải từ  >>>Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 19 | 4th Grade Math Worksheets 

>>> Link tải từ  >>>> Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 19 | 4th Grade Math Worksheets

  Xem thêm >>>Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 20 | 4th Grade Math Worksheets Week 20

Xem thêm >>>Tổng hợp các Bài tập Cuối tuần Môn Toán 4  Từ Tuần 1 đến Tuần 35

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top