Ôn luyện Toán 4 Tuần 1 theo hướng phát triển năng lực Đọc viết số đến 100 000

Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 1

1. Introduction - Giới thiệu:

  Ôn luyện Toán 4 Tuần 1 theo hướng phát triển năng lực Đọc viết số đến 100 000
Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 1. Trong bài học này giúp các em học sinh lớp 4 biết cách Ôn luyện các nội dung môn toán có trong tuần 1 về đọc viết, so sánh số có nhiều chữ số., làm quen với biểu thức có chứa một chữ. Cách trình bày bài biểu thức có chứa môtjj chữ

 

2. Xem hướng dẫn cách làm  Phiếu Ôn luyện Toán 4 Tuần 1 theo hướng phát triển năng lực Đọc viết số đến 100 000

Đây là bài giảng điện tử, Bài giảng trình chiếu tiết  Phiếu Ôn luyện Toán 4 Tuần 1 theo hướng phát triển năng lực Đọc viết số đến 100 000 . Nó ở dạng video chỉ là hướng dẫn học sinh học và minh họa . Còn thầy cô muốn tải ngay phiếu bài tập dạng .pdf hay tệp.doc . Hãy tải link  ở phía dưới.

3. Nội dung chi tiết  Phiếu  ôn luyện Toán 4 Tuần 1 :  

ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ

A. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẨN GHI NHỚ
- Cộng trừ các số có đến năm chữ số; nhân (chia) số có đến năm chữ số với (cho) số có một chữ số.
- Biểu thức có chứa một chữ. Tính giá trị của biểu thức chứa một chữ khi thay chữ bằng số. Ví dụ : 6 + a là biểu thức có chứa một chữ. Với a = 1 thì 6 + a = 6 + 1 = 7 ; 7 là một giá trị của biểu thức 6 + a.
- Công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh a : P = a x 4

Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 1

B. BÀI TẬP ÔN LUYỆN
Bài 1 : Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống :

Viết số   Đọc số
72 811 ...........................................................................................
20 009 ...........................................................................................
50 103 ...........................................................................................
...................... Mười bảy nghìn bốn trăm tám mươi hai
....................... Bảy nghìn sáu trăm chín mươi lăm

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S :
a) 7 342 > 7 324 b) 21 634 < 21 643
70 124 < 70 024 18 005 > 18 000 + 50
5 248 = 5 200 + 48 8 635 = 8 600 + 35

Bài 3. Đặt tính rồi tính :
a) 4 896 + 3 758           b) 10 235 – 9 186       c) 5 072 x3          d) 41 235:5

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức :
a) 7345 + 1965 : a với a = 5
b) (12 034 + 21 3387) x m với m = 3

Bài 5. Có ba xe chở hàng, xe thứ nhất chở được 4 250kg. Xe thứ hai chở được nhiều hơn xe thứ nhất 125kg hàng nhưng ít hơn xe thứ ba 75 kg hàng. Hỏi cả ba xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng ?

Bài 6*. Cho hình vuông có cạnh là 3cm. Tìm tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi của hình vuông.


C. Vide Hướng dẫn làm Phiếu bài tập Toán 4 này:

______________And more sections, Please download>>>>_____________

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đích khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

D. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of links. Easy download, Fast download, Free download

>>>Phiếu Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 1

>>>Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 1 

 Next Lesson >>> Phiếu Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 2

 >>> Danh sách các bài giảng Ôn luyện Toán  4  Từ Đề 1 đến Đề 35

Note: This  lesson is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top