Ôn luyện Toán 4 Tuần 4 theo hướng phát triển năng lực Giây, thế kỉ

Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 1

1. Introduction - Giới thiệu:

  Ôn luyện Toán 4 Tuần 3 theo hướng phát triển năng lực Dãy số tự nhiên
Qua 6 bài tập có trong phiếu ôn luyện này, phụ huynh sẽ giúp cho các em học sinh đang học lớp 4 củng cố và khắc sâu 7 đơn vị đo khối lượng đã học ở tiểu học, quan hệ giữa các đơn vị có trong bảng. Làm quen với đơn vị đo thời gian nhỏ nhất là giây và lớn nhất thường dùng là thế kỉ. Cách xác định năm nào thuộc thế kỉ nào?. Hãy tải Phiếu bài tập này tại link ở cuối bài viết

 2. Xem hướng dẫn cách làm  Phiếu Ôn luyện Toán 4 Tuần 3 theo hướng phát triển năng lực Dãy số tự nhiên

Đây là bài giảng điện tử, Bài giảng trình chiếu tiết  Phiếu Ôn luyện Toán 4 Tuần 3 theo hướng phát triển năng lực Dãy số tự nhiên . Nó ở dạng video chỉ là hướng dẫn học sinh học và minh họa . Còn thầy cô muốn tải ngay phiếu bài tập dạng .pdf hay tệp.doc . Hãy tải link  ở phía dưới.

3. Nội dung chi tiết  Phiếu  ôn luyện Toán 4 Tuần 4 :  

 SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN  - YẾN TẠ, TẤN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG - GIÂY, THẾ KỈ

A. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẨN GHI NHỚ
1. So sánh các số tự nhiên:
- Trong hai số tự nhiên :
+ Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.
+ Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số cùng một hàng kể từ trái sang phải.
- Trong dãy số tự nhiên, số đứng trước bé hơn số đứng sau, số đứng sau lớn hơn số đứng trước.
-Trên tia số, số ở gần gốc 0 hơn là số bé hơn, số ở xa gốc 0 hơn là số lớn hơn. Bao giờ cũng so sánh được hai số tự nhiên, nghĩa là xác định được số này lớn hơn hoặc bé hơn, hoặc bằng số kia.
2. Bảng đơn vị đo khối lượng

Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 4

B. BÀI TẬP ÔN LUYỆN

 

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Các số 1989; 1998; 1899; 1898 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 1998; 1989; 1899; 1898 B. 1898; 1899; 1989; 1998
C. 1899;1898; 1989; 1998 D. 1989;1998; 1899; 1898
b) Số bé nhất trong các số 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010 là :
A. 2007 B. 2008 C. 2009 D. 2010
c) Tìm số tự nhiên x , biết 197 < x < 199
A. x là 197 ; 198 B. x là 198 ; 199
C. x là 198 D. x là 199


Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
3 tấn = ........ . tạ 4 phút =........ .giây
7 tạ = ........ . yến 13 phút = ........ .giây
8 yến =........ . kg 2 phút 15 giây = ........ .giây
5 tấn 45kg = ........ .kg 5 thế kỉ =........ . năm
6 tạ 40kg = ........ . kg 15 thế kỉ =........ . năm

Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho phù hợp :
a) Ngô Quyền sinh năm 898, năm đó thuộc thế kỉ ........ . ........ .
b) Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó thuộc thế kỉ........ . ........ .
Từ năm 1890 đến năm nay là ........ . ........ . năm
c) Nhà giáo Chu Văn An sinh năm 1292, năm đó thuộc thế kỉ ........ ........ .
d) Thế kỉ thứ X tính từ năm ................. . đến năm ........ ........ .
Thế kỉ XXI tính từ năm ......... ........ . đến năm ........ ........ .

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S :
a) 234kg x 3 = 702hg b) 972kg : 4 = 243kg

Bài 5. Mỗi bao gạo chứa 50kg gạo. Một ô tô chở được 80 bao gạo như thế. Hỏi ô tô đó chở được mấy tấn gạo ?

Bài 6*. Thầy giáo yêu cầu Lịch, Long và Lân cùng giải một đề toán. Lịch làm hết 14 giờ, Long làm hết 15 giờ, còn Lân giải hết 14 phút 30 giây. Hỏi bạn nào làm nhanh nhất, bạn nào giải chậm nhất ?
C. Vide Hướng dẫn làm Phiếu bài tập Toán 4 này:

______________And more sections, Please download>>>>_____________

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đích khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

D. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of links. Easy download, Fast download, Free download

>>>Phiếu Ôn luyện Toán 4 Tuần 4 theo hướng phát triển năng lực Giây, thế kỉ

>>>Phiếu Ôn luyện Toán 4 Tuần 4 theo hướng phát triển năng lực Giây, thế kỉ 

 Next Lesson >>> Phiếu Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 4

 >>> Danh sách các bài giảng Ôn luyện Toán  4 Phát triển năng lực  Từ Tuần 1 đến Tuần 35

Note: This  lesson is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top