Ôn luyện Toán 4 Tuần 5 phát triển năng lực Tìm số trung bình cộng, Biểu đồ

Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 1

1. Introduction - Giới thiệu:

   Ôn luyện Toán 4 Tuần 5 phát triển năng lực Tìm số trung bình cộng, Biểu đồ
 Qua 6 bài tập có trong phiếu ôn luyện Toán 4 Tuần 5 này, các em sẽ củng cố và khắc sâu dạng toán điển hình ở lớp 4 là Toán trung bình cộng. Vận dụng cách giải linh hoạt dạng toán trung bình cộng. Biết học và tra cứu thông tin, phân tích biểu đồ hình vẽ và hình cột có trong Toán 4. Hãy tải Phiếu bài tập này tại  cuối bài viết này.

 2. Xem hướng dẫn cách làm  Phiếu Ôn luyện Toán 4 Tuần 5 phát triển năng lực Tìm số trung bình cộng, Biểu đồ

Đây là bài giảng điện tử, Bài giảng trình chiếu tiết  Phiếu Ôn luyện Toán 4 Tuần 5 phát triển năng lực Tìm số trung bình cộng, Biểu đồ . Nó ở dạng video chỉ là hướng dẫn học sinh học và minh họa . Còn thầy cô muốn tải ngay phiếu bài tập dạng .pdf hay tệp.doc . Hãy tải link  ở phía dưới.

3. Nội dung chi tiết  Phiếu  ôn luyện Toán 4 Tuần 5 :  

 TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG – BIỂU ĐỒ

A. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẨN GHI NHỚ
- Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó. rồi chia tổng đó cho số các số hạng.
Ví dụ : Số trung bình cộng của ba số 25 ; 27 ; 32 là :
(25 + 27 + 32) : 3 = 28
- Biểu đồ là một cách biểu diễn số liệu thống kê dưói dạng hình vẽ. Có
nhiều loại biểu đồ : biểu đồ tranh, biểu đồ cột. . . .

Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 5

B. BÀI TẬP ÔN LUYỆN

 

Bài 1. Tìm trung bình cộng của các số sau :
a) 204; 219; 225 b) 148 : 124 : 132 ; 144
c) 245 ; 230 ; 255 ; 240 ; 275 d) 72; 96; 102 ; 84 ; 108 ; 66

Bài 2. Nối các số với trung bình cộng của các số đó (theo mẫu):

Bài 3. Biểu đồ dưới đây nói về số bao gạo của một quầy hàng lương thực đã bán trong 4 ngày đầu tháng 4 năm 2009.
Số bao gạo đã bán trong tuần đầu tháng 4


Chú ý: Mỗi là 50 kg gạo
Nhìn vào biểu đồ, hãy điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :
a) Ngày 1 tháng 4 quầy hàng bán được .... tạ gạo.
b) Ngày 2 tháng 4 quầy hàng bán được nhiều hơn ngày 1 tháng 4 là .... tạ gạo.
c) Cả bốn ngày quầy hàng bán được bán được ....... tạ gạo. Ngày .... ...........
bán được nhiều gạo nhất. Ngày .... ...........bán được ít gạo nhất.

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S :
Biểu đồ bên nói về số học sinh của khối lớp Hai Trường Tiểu học Đồng Nhân
Dựa vào biểu đồ ta có :
- Lớp 2A có 30 học sinh
- Lớp 2A có 30 học sinh nhiều hơn số học sinh lớp 2C là 5 học sinh
- Lớp 2C có 35 học sinh
- Cả 3 lớp có 102 học sinh

Bài 5. Viết tiếp vào chỗ trống Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B hết 5 giờ. Trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 50km và trong 2 giờ sau, mỗi giờ ô tô đi được 45km. Vậy trung bình mỗi giờ ô tô đi được .......................... . ki-lô-mét ?

Bài 6* . Viết tiếp vào chỗ trống Trung bình cộng của hai số là số chẵn lớn nhất có bốn chữ số khác nhau, một trong hai số đó là số tròn chục bé nhất có bốn chữ số khác nhau. Vậy số còn lại là .......................... .

C. Vide Hướng dẫn làm Phiếu bài tập Toán 4 này:

______________And more sections, Please download>>>>_____________

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đích khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

D. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of links. Easy download, Fast download, Free download

>>>Ôn luyện Toán 4 Tuần 5 phát triển năng lực Tìm số trung bình cộng, Biểu đồ  

>>>Ôn luyện Toán 4 Tuần 5 phát triển năng lực Tìm số trung bình cộng, Biểu đồ 

 Next Lesson >>> Phiếu Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 6

 >>> Danh sách các bài giảng Ôn luyện Toán  4 Phát triển năng lực  Từ Tuần 1 đến Tuần 35

Note: This  lesson is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top